Nový prapor Cechu KPT ČR jako symbol cechovní jednoty

9. 1. 2023

Stavovská hrdost se navenek odedávna stvrzovala jednotícími symboly, především krojem a praporem. Tato tradice vznikla už ve středověku a existují cechy, které ji stále dodržují. Patří k nim i Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolek. Jeho nový prapor byl požehnán symbolicky v den svátku sv. Barbory (4. prosince 2022) a v nejznámějším chrámu zasvěceném této světici v Kutné Hoře.

Svatá Barbora byla vybrána proto, že je patronkou Cechu KPT jako ochránkyně rizikových povolání. Slavnostní bohoslužbu celebroval arciděkan Vladislav Brokeš, který prapor posvětil a spolu se zcela zaplněným chrámem vyslal přímluvu za všechny členy cechu a zdárné provádění jejich náročných řemesel.

Prapor je symbolem dané organizace a jeho význam vzrůstá o to víc, existuje-li pouze v jediném exempláři. Požehnání tohoto významného atributu, které se uskutečňuje jednou za desítky, možná i stovky let, se proto zúčastnila početná část členů cechu a také pozvaných vzácných hostů. Díky jim se chrámovou lodí v Kutné Hoře nesl nezpochybnitelný duch hrdosti a stavovské sounáležitosti.

Nápad vznikl na Hradě

Vznik nového cechovní praporu iniciovalo setkání zástupců cechů na Pražském hradě, kde předchozí prapor v konkurenci ostatních působil málo reprezentativně. Jiskra byla zažehnuta a dalšího dění se ujal přípravný výbor v čele s panem Martinem Maršíkem, členem představenstva Cechu KPT. Zkontaktovali se s renomovanou vyšívací firmou Velebný & Fam s.r.o., od které přišel první celkový návrh na prapor. Nevystihoval ale zcela představy cechu a pochybnosti budila zejména jeho barevnost. Proto pan Maršík oslovil několik výtvarníků a architektů, z nichž nejlépe na zadání zareagoval Ing. arch. Ondřej Ševců z Národního památkového ústavu v Praze.

Dál už přípravný výbor ladil ikonografii přímo s ním. Pokračování vzniku praporu popisuje pan Martin Maršík: „Úzus pro vzhled našeho praporu není striktně daný, vycházeli jsme proto z původního praporu. To byl základ, který jsme pak ale notně modifikovali. Co zůstalo nezměněno, je jeho barevnost. Nebylo totiž naším cílem dělat v podobě praporu zásadní převrat. Pan Ševců vytvořil jednotlivé motivy a jejich celkové uspořádání navrhl pan Velebný. Poslední slovo ale měl přípravný výbor, a když se mu něco nezdálo, tak jsem návrh doupravil já. Například jsem dokresloval trojlist tak, aby nebyly narušené předlohové obrázky a podobně…“


Celý článek najdete v lednovém čísle časopisu Střechy-Fasády-Izolace, které je k objednání formou předplatného nebo v online verzi na Digiport.cz i na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email