Aktivity Cechu KPT ČR cílí na odbornou i laickou veřejnost

14. 11. 2022

Členové Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolku, se poslední zářijový den sešli v Dašicích (nedaleko Pardubic) na 28. valné hromadě. Kromě řádných členů zde byli přítomni i zástupci firem z řad privilegovaných členů a pozvaní hosté. Pro jednání byl necelé stovce účastníků k dispozici útulný konferenční sál místního Pivovaru Dašice, kde vznikl také rozhovor s cechmistrem Ivanem Dvořákem.

V současnosti jsme odevšad zásobováni hrozivými zprávami, tak začněme na úvod něčím pozitivním…
Předně bych pochválil řemeslnou radu a Martina Maršíka za přípravu tesařských pravidel, která nám zatím chybí. V přípravě jsou také Pravidla pro krytí plochých střech, kterých se s nasazením sobě vlastním ujal Marek Novotný. Tím by měla být řada pravidel pro řemesla našeho cechu kompletní. A když máme mluvit o něčem příjemném, tak nemohu nezmínit novou vlajku cechu. Její příprava byla odhlasována na loňské valné hromadě a přiznám se, že tehdy se mi to zdálo jako zbytečnost. Její návrh je originál a výroba ruční práce. Byl jsem se do dílny na výrobu podívat a změnil jsem názor. Nejenže vlajka bude krásná, ale podtrhne stavovskou hrdost a pocit sounáležitosti. Už teď zvu všechny na její slavnostní požehnání, které proběhne symbolicky (patronkou Cechu KPT je sv. Barbora) 4. prosince v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.

Jak jste spokojen se současným stavem v cechu?
Trápí mě špatné fungování některých regionů, konkrétně Ostravského a zejména Olomouckého. Na valnou hromadu jsme jejich zástupce pozvali, ale nedostavili se. Naopak kladně hodnotím spolupráci s ostatními cechy. Jako významný milník v tomto ohledu lze zmínit schůzku v Chebu, kde proběhlo setkání se zástupci německého tesařského cechu. Během ní jsme nastavili první spolupráci, a to v rámci učňovského školství. Na jaro je naplánováno další setkání, kde bude spolupráce dále rozšířena. Zúčastnil jsem se také exkurze do výrobních závodů v Polsku, kterou uspořádal náš privilegovaný člen, společnost SATJAM. Kromě získaných poznatků, za což SATJAMu děkuji, jsem zde předjednal schůzku s naším partnerským polským cechem.

Co dělá cech mimo interní záležitosti?
Své aktivity samozřejmě cílíme i na veřejnost. Na veletrhu Střechy Praha 2022 jsme absolvovali konferenci pro návštěvníky veletrhu, která nám potvrdila, že naše řemesla si lidé primárně spojují s manuální prací a takto je chtějí vidět. Na příštím veletrhu Střechy Praha 2023 se proto vrátíme k osvědčené prezentaci formou workshopů přímo na stánku cechu. Pro odbornou veřejnost jsme pak v době kovidu zvolili distribuci informací formou webinářů, které se nám velmi osvědčily. V konečném výsledku je jejich sledovanost větší než u živé konference. U tohoto modelu proto zůstaneme, jen budeme nově využívat jako zprostředkovatele ČKAIT. Nicméně uspořádání tradiční Střechařské konference také plánujeme, neboť na rozdíl od virtuálního prostředí umožňuje setkávání a utužování přátelských vazeb.


Celou reportáž z průběhu valné hromady Cechu KPT ČR najdete v listopadovém čísle časopisu Střechy-Fasády-Izolace, které je k objednání formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email