Sympózium Strechy je prínosom pre každého strechára

11. 11. 2022

Spoľahlivé riešenia striech budov boli hlavnou témou v poradí už 27. bratislavského Sympózia Strechy 2022, ktoré sa uskutočnilo v priebehu dvoch dní, 19. a 20. októbra, v hoteli Bratislava. Odbornými garantmi tohto podujatia boli Cech strechárov Slovenska, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a partnerom Slovenská komora stavebných inžinierov.

Niekoľko čísiel a zaujímavostí

• Sympózia Strechy Bratislava sa zúčastnilo 129 prihlásených účastníkov a ďalších približne 15 poslucháčov, ktorí si prišli vypočuť len nimi vybranú konkrétnu prednášku.
• V priebehu dvoch dní zaznelo 27 odborných prednášok.
• V priestoroch pred kongresovou sálou sa prezentovalo 19 firiem na prezentačných stolíkoch.
• Najviac otázok z pléna zaznelo k prednáške doc. Ing. arch. et Ing. Milana Palka, PhD., zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
• Prednášajúci z najväčšej diaľky bol MSc. Muhammad Faisal Junaid z Pakistanu, doktorand Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorý vystúpil na záver sympózia.
• Ocenenie ZLATÝ KRUH 2022 za najhodnotnejšiu prednášku z posledného reálneho 26. bratislavského sympózia STRECHY 2019 (ešte pred kovidom) si prevzal na slávnostnej recepcii Ing. Vladimír Regec. Prednáška sa týkala netradičnej rekonštrukcie drevenice z roku 1886 na Donovaloch.

Povedali o sympóziu…

Ing. Vladimír Regec: Môj úplne prvý postreh z tohto sympózia je, že v rámci vekového zloženia je tu veľmi veľa mladých ľudí. A to ma nad­chlo preto, lebo viem, že vec, ktorú robíme už 27 rokov, je dobrá. Hlavné je, aby ľudia prišli, dostali informácie, ktoré môžu potom aplikovať v praxi, a vieme, že máme pokračovateľov. To je moje najzákladnejšie hodnotenie.

Ing. Vladimír Duchoň, PhD.: Toto je už moje tretie strechárske sympózium, na ktorom sa zúčastňujem. Oceňujem hlavne to, že tu vždy načerpám dôležité nové informácie využiteľné v praxi. A už si ani neviem predstaviť, že by som sem nechodil, lebo je to naozaj pre nás projektantov veľmi prospešné. Napríklad tento rok bola pre mňa veľkým prínosom jednoznačne problematika jednoplášťových plochých striech s nosnou konštrukciou z dreva. To je problematika, ktorá sa nás projektantov v súčasnosti veľmi týka, a odborné prednášky na tomto sympóziu boli naozaj zaujímavé. Som rád, že sa tejto dôležitej téme venuje odborná verejnosť. Napomáha nám to vyhnúť sa chybovým konštrukciám.

Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.: Som veľmi rád, že sa toto sympózium po dvoch kovidových rokoch vôbec uskutočnilo. Je veľmi zaujímavé, že nastupujúca mladá generácia sa venuje témam, ktoré pokračujú v tých problémoch, ktoré sme my riešili ešte pred kovidovou pauzou. A to je potešujúce. V prednáškach tohto nášho sympózia boli dosť často prezentované poruchy, s tým súvisiaca nekvalita práce a samozrejme dôsledky týchto porúch. Takže to by som pochválil. Zároveň oceňujem aj to, že sa zúčastnilo veľa ľudí, ktorí živo diskutovali o odbornej problematike aj cez prestávky.

Doc. Ing. arch. et. Ing. Milan Palko, PhD.: Mali sme veľa perfektných prednášok, či už z univerzitného prostredia, alebo od firiem. Zaznelo tu veľa tých nových ekologických riešení, spomenutá bola problematika zelených striech a samozrejme aj problémových riešení, ktoré vznikajú pri tvorbe striech. Vnímam, že sa mení strechárska generácia, starší odchádzajú do dôchodku a prichádzajú mladí. A pre túto generáciu je možno prednosť to, že aj do oblasti striech vstupujú nové technológie, nové možno zložitejšie veci, dokonca i smart riešenia. Strecha musí spolupôsobiť s iným prostredím ako kedysi, alebo sú potrebné netradičné celomestské riešenia. Takže možno je toto bližšie k tým mladším strechárom.

Stanislav Čižmárik: Som presvedčený, že toto sympózium je prínosom pre každého strechára. Mal by ho absolvovať každý, kto sa touto problematikou bližšie zaoberá. Oceňujem hlavne veľmi dobré a zaujímavé prednášky. Ja som veľmi spokojný.


Celou reportáž o průběhu sympózia Strechy 2022 najdete v listopadovém čísle časopisu Střechy-Fasády-Izolace, které je k objednání formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email