Nový zachytávač vody s hadicou od spoločnosti KJG, a. s.

13. 7. 2018

Potrebujete zachytiť dažďovú vodu? Žiadny problém. Spoločnosť KJG, a. s., uvádza na trh nový zachytávač vody s hadicou, aby sa tento problém na vždy vyriešil. Za jeho pomoci si môžete odtok vody nasmerovať kamkoľvek potrebujete.

Dizajn a kvalita zohrávajú zase rolu, ako to pre KJG patrí. Vzhľadom k tomu sa vyrába v materiáloch, ako vidno z obrázkov.

Výhody na prvý pohľad:

  1. Zachytávač vody naplní zásobník do požadovanej výšky
  2. Zachytí 85 % prichádzajúcej vody pri prietoku 10 l/min.
  3. Zásobník vody nemusí byť v blízkosti odkvapového systému
  4. Zachytávač vody je mrazuvzdorný
  5. Vďaka integrovanému otvoru je možno ho ľahko čistiť
  6. Pre priemery odkvapového systému 80, 100, 120 mm
  7. Dodávaný s hadicou v dĺžke 330 mm a 1“ uzáverom
  8. Možnosť uzatvorenia otvoru
  9. Jednoduchá a pohodlná montáž
  10. Dokonalý dizajn

Montážny návod zachytávača vody

– Určite polohu zásobníka na vodu (nemusí sa nachádzať v blízkosti zvodovej rúry).

– Aby ste predišli pretečeniu, naplánujte maximálnu hladinu vody asi 4 cm pod hornou hranou zásobníka. Vnútorné lemovanie na zberači vody zodpovedá maximálnej výške hladiny vody.

– Zvodovú rúru oddeľte, aby ste nainštalovali zberač vody (podľa náčrtu v ľavo). Priradené rozmery A a B nájdete v montážnej tabuľke.

Obzvlášť dôležité: Oba konce zvodov odhrotujte! Rúra, ktorá prichádza zhora, musí byť bez podmienky na vnútornej strane zaoblená, aby sa zabránilo odtrhnutiu vodného filmu.

– Najprv vložte odnímateľný vrchný diel na hornú rúru. Potom vsunite zberač vody do spodnej rúry a teraz zhrňte vrchný diel zhora nadol. Horný koniec zvodovej rúry smie zasahovať max. 4 cm do hlavy zberača vody.

– Označte otvor pre prítok zásobníka vody asi 6 cm pod značkou max. hladiny vody. Následne vyvŕtajte otvor v zásobníku vody (28 mm).

PRIETRŽ MRAČIEN

Pri silných dažďoch môže dôjsť k zdvihnutiu hladiny v odtokových potrubiach. Ak výška vodného stĺpca prekročí značku na zberači vody, je možné pretekanie suda na dažďovú vodu. To treba brať do úvahy pri výbere polohy dažďového suda.

www.kjg.sk

Komerční sdělení

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email