Obnovená věž Jakobínka získala ocenění Europa Nostra

9. 6. 2021

Na konci května vyhlásila Evropská komise a organizace Europa Nostra vítěze cen za péči o evropské kulturní dědictví. Mezi oceněnými byl i projekt restaurování středověké věže Jakobínky v Rožmberku nad Vltavou, realizovaný Národním památkovým ústavem.

O ceny za péči o evropské kulturní dědictví se letos ucházelo celkem 166 projektů z 34 evropských zemí ve čtyřech kategoriích: obnova památek, výzkum památek, celoživotní přínos kulturnímu dědictví a vzdělávání a výchova v oblasti kulturního dědictví. Komise hodnotitelů udělila celkem 24 hlavních „Cen Evropského dědictví/ Europa Nostra Awards“ a devíti dalším projektům přiznala čestné uznání poroty za mimořádný přínos k zachování a posilování hodnot evropského kulturního dědictví „The Special Mentions“. Mezi takto oceněnými je jako jediný z České republiky i projekt restaurování věže Jakobínky v Rožmberku nad Vltavou.

Na projektu restaurování Jakobínky ocenila komise expertů především vlastní záchranu poškozené středověké věže a dále výzkum a experimenty spojené s uplatněním historických stavebních postupů a řemesel. Pozitivně hodnotila také vysokou úroveň naučných programů pro děti a studenty či snahu o zapojení místních lidí do projektu a posilování vědomí jejich sounáležitosti s místním kulturním dědictvím. „Projekt kombinoval širokou škálu aktivit, jejichž vzájemné propojení vytvořilo synergický efekt zvyšující povědomí o teorii i praxi restaurování. Těší nás, že porota docenila mnohovrstevnost našeho projektu. Toto prestižní ocenění svědčí o vysoké úrovni a odbornosti památkové péče v České republice,“ uvedl Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích a hlavní garant projektu.

Projekt restaurování věže Jakobínka byl zahájen v roce 2013 kácením stromů v místním lese, z nichž se ručně připravovaly dřevěné prvky pro potřebu stavby lešení, funkční repliky historického jeřábu a opravy vnitřních konstrukcí věže. Dřevěné lešení bylo vyprojektováno podle kreseb ve středověkých iluminovaných rukopisech. Funkční replika rotačního jeřábu byla vytvořena podle skic Leonarda da Vinciho. Následovaly opravy zdiva a vnitřních dřevěných konstrukcí věže. Náročné bylo restaurování cihlové klenby věže, která se nacházela v havarijním stavu v důsledku dlouholetého zatékání a zamrzání. Práce pokračovaly doplněním chybějících kamenných krakorců podepírajících ochoz, které se zřítily při požáru v roce 1522. Další etapou byla rekonstrukce ochozu a zastřešení věže ručně štípaným šindelem. Věž byla veřejnosti zpřístupněna v roce 2020.

„Před zahájením projekčních prací bylo nutné rozhodnout, zda věž budeme pouze konzervovat jako torzální stavbu, nebo ji zrestaurujeme tak, aby mohla být plně přístupná veřejnosti. Po diskusi mezi odborníky jsme se rozhodli věž zpřístupnit“, doplnil Petr Pavelec. Projekt obnovy věže Jakobínka zaujal porotu také pro svůj vzdělávací rozměr. Edukačního programu nazvaného „Jeřáby táhnou na Jakobínku“ se účastnilo přibližně sedm set dětí z blízkých škol. K obsluze jeřábu ve šlapacím kole se přihlásilo čtyřicet dobrovolníků z celého Česka. V roce 2020 vystoupalo na vrcholek věže necelých osm tisíc návštěvníků.

Zdroj: tisková zpráva NPÚ

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email