Odborníci pokračují v testování zelených střech

6. 5. 2020

Tým specialistů z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) ve spolupráci se společností Metrostav dokončil během dubna třetí rok pětiletého výzkumného projektu.

Cílem je nalézt optimální skladbu souvrství extenzivních vegetačních střech, které mohou významně přispět k zadržování vody ve městech a energeticky úspornému ochlazování budov a jejich okolí během horkých dnů. Tým Laboratoře hydrometeorologie a hydropedologie provádí testování na celkem 24 zkušebních plochách vybudovaných na střeše budovy ČVUT UCEEB v Buštěhradu.

Pro výzkum byly vybrány rostliny maximálně přizpůsobené extrémním podmínkám, tedy především nedostatku vody a životu v mělkém neúživném substrátu. „Během roku jsme průběžně monitorovali rozvoj vegetace na plochách a prováděli jejich údržbu (např. hnojení či odstraňování plevelů). Dále jsme pravidelně sbírali data z měřicích zařízení a odebírali vzorky substrátů, abychom mohli v laboratoři stanovit jejich charakteristiky,“ uvedli odborníci z UCEEB s tím, že zjištěné údaje budou předány společnosti Metrostav, jako zadavateli projektu, který je využije při realizaci souvrství extenzivní zeleně (zelených střech) na svých projektech, a to včetně doporučení následné péče objednateli.

Zdroj: zpráva Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email