Odvážný projekt: Můstky ze skla a oceli propojí budovy VŠCHT Praha

14. 3. 2020

Propojení budov Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) se chýlí ke konci. V noci z 10. na 11. března byl přivezen první ze dvou téměř 25 metrových můstků a osazen mezi dvě univerzitní budovy nad Studentskou ulici. Instalace druhého můstku je v plánu 26. března. Celková cena díla činí 60 milionů korun. Architektonický návrh pochází z dílny studia ov-a, vlastní stavbu provádí na základě výsledků výběrového řízení firma Metrostav.

„Konstrukce můstků se vyráběly na dílně a čeká je 30kilometrový převoz ve finálním tvaru. Po jejich usazení na pilíře dojde k opláštění skleněnými prvky. Stavba dočasně ovlivní provoz v ulici Studentské zejména zábory částečně omezujícími pěší i automobilovou dopravu v ulici Studentské. Při vlastním osazování můstků na svá místa bude nutné krátkodobě uzavřít celou ulici,“ říká Petr Šichtanc, architekt VŠCHT Praha.

Nápad na propojení budov A a B není nový. Počítal s ním již architekt Antonín Engel v urbanistickém návrhu dejvického kampusu z třicátých let 20. století. K jeho kompletní realizaci však nikdy nedošlo a v současných podmínkách již není možné tento návrh následovat, neboť byl založen na masivních zděných konstrukcích na pilířích a klenbách, které by významně zasahovaly do pěší komunikace a omezovaly dopravu. „Nikdy bychom na můstky v původní podobě nezískali stavební povolení. Navíc jsme historizující cestou jít nechtěli, žijeme koneckonců v jiném tisíciletí,“ vysvětluje Petr Šichtanc.

Potřeba spojit obě budovy, ať už kvůli bezpečnosti, nebo komfortu pro studenty a zaměstnance, akcelerovala v roce 2017, kdy VŠCHT vypsala vyzvanou architektonickou soutěž. Ze třech soutěžních návrhů byl jako vítězný vybrán návrh ateliéru ov-a (dalšími účastníky byly AA Ther a Projektil architekti).

Komise hodnotitelů – v níž mimo jiné zasedli ing. arch Pleskot, architekt roku 2014 a jedna z nejvýznamnějších osobností soudobé české architektury, nebo ing. arch. Melková, držitelka hlavní ceny Grand prix architektury 2012  a zpracovatelka koncepční studie vývoje Kampusu Dejvice – ocenila především otevřenou, krystalickou podobu můstků. Prostorová mřížka ocelových trubek podle komise působí jako napnutá mezi budovami, spojuje obdélník se šestiúhelníkem, který odkazuje ke světu organické chemie – benzenovému jádru.

Mostní konstrukce obou lávek tvoří prostý nosník uložený na dva železobetonové pilíře, které jsou přisazeny k fasádám stávajících budov. Pilíře budou obloženy soklovým kamenem a opticky sjednoceny s fasádou budovy. Konstrukce je zasklená z exteriéru tepelně izolačním dvojsklem s tmelenou spárou. „Plný strop lávky ztužuje konstrukci a brání nadměrnému přehřívání. Podlaha s betonovou vrstvou tlumí chvění konstrukce,“ vysvětluje Jiří Opočenský z ateliéru ov-a.

Vlastní stavby se ujala v listopadu 2019 na základě výběrového řízení firma Metrostav. Celková cena je 60 milionů korun. Škola bude čerpat prostředky z ministerského dotačního fondu ISPROFIN. Použito bylo téměř 80 tun oceli na konstrukci obou můstků, celková hmotnost jednou můstku je přibližně 40 tun. Plocha k prosklení činí 440 m2. Délka lávek je 24 metrů, výška 4,6 metru, šířka dle profilu 3 až 5 metrů.

Oba můstky by měly být plně funkční v průběhu druhého čtvrtletí roku 2020.

Zdroj: webové stránky VŠCHT

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email