Oprava historického opevnění Velká Šance v Mostech u Jablunkova

30. 6. 2023

K významným dokladům pevnostního stavitelství se řadí fortifikační systém Jablunkovského průsmyku s hlavní pevností Velká Šance v Mostech u Jablunkova. Byl postaven v jihovýchodní části Slezska na hranicích s Uherským a Polským královstvím. Poprvé zmíněn byl už v době třicetileté války v roce 1621.

Nejstarší doložená pevnost Stará Šance ve slovenském Svrčinovci byla zhotovena v roce 1578. Další pevnosti či reduty průběžně přibyly např. v Hrčavě, v Bukovci, v polském Koniakově a ve slovenském Čiernem. V současnosti je z 21 opevnění zachováno osm, z nichž nejzachovalejší je právě námi navštívená Velká Šance.

Nejstarší známý vzhled Velké Šance se zachoval z doby jedné z významných přestaveb, a to v letech 1663 a 1664. Tehdy mělo opevnění tvar čtyřhranu s nárožními bastiony obklopeného klešťovitou frontou.

Tento typický příklad opevnění prostoru horského přechodu je unikátní fortifikační památkou, která nemá srovnatelnou analogii nejen v České republice. Jablunkovským průsmykem (551 až 605 metrů nad mořem) vedla již od pravěku obchodní stezka, jež byla později nazvána měděnou. Od 16. století začal pro průsmyk převažovat vojenský a strategický význam. Proto stavba zmíněných opevnění. Historie dokládá, že šance povinně stavěli místní obyvatelé. Hlavními stavebními materiály byly kámen a dřevo. Uvnitř opevnění stály dřevěné domy pro posádku, včetně velitelského domu, stáje pro koně, sklad potravin, prachárna, alias muniční sklad, i kaple, dále pekárna a zaveden vodovod z dřevěných „trubek“. K vidění jsou obrysy základů staveb, na které by v budoucnu mohly být postaveny repliky.

Do Velké Šance se vstupovalo jižní uherskou a severní slezskou bránou. Byly to zděné stavby s dřevěnými prvky, např. vraty, kryté střechou. Padacími mosty se překonávaly příkopy. Za zmínku stojí i posádka složená z císařských jednotek, ovšem významný podíl na obraně měla též tzv. zemská milice – vybranci. Což byl každý šestý vybraný – poddaný muž z okolních vesnic. Počet obránců kolísal podle stupně nebezpečí od čtyř až po sedm set mužů.

Na začátku prohlídky stojí dva vojáci, vyřezaní z lipového dřeva, v životní velikosti. Po novém dřevěném mostě se vchází dovnitř šance, která má podlouhlý devíticípý hvězdicovitý půdorys. Místní surovina kámen je původní. Na sedm nároží připadne podle stavbyvedoucího Bc. Otty Müllera 9 až 15 cm kamene. Pro zajímavost – v nedalekém geoparku Megoňky je lom, kde se dříve těžil kámen, který má kulovitou odlučnost. Tato geologická rarita je porovnatelná s jiným druhem odlučnosti hornin, např. sloupcovitou odlučností vyvřeliny čediče.

Zhotovitelem rekonstrukce je společnost DEV Company z Ostravy, která má v plánu dokončení obnovy zpevněných částí základní linie, zřejmě letos v létě (z té části jsou naše snímky). Rekonstrukce spadá do programu přeshraniční spolupráce města Čadca (SK) a obce Mosty u Jablunkova (ČR).

Text a foto: Zdeněk Svoboda

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email