Osobnosti oboru: Zdeněk Kutnar byl vyznamenán cenou Jože Plečnika

7. 11. 2018

Během mezinárodního dne architektury, který se po celém světě slaví 1. října, byly ve Španělském sále Pražského hradu uděleny ceny za celoživotní přínos architektuře a stavitelství – ceny Jože Plečnika, pro významné architekty a stavitele z České a Slovenské republiky.

Cena nese jméno vynikajícího slovinského architekta Jože Plečnika, kterého Češi považují za svého hradního architekta. Plečnik totiž po první světové válce dostal objednávku na obnovu Pražského hradu a celkově tak ovlivnil podobu hlavního města Prahy. Zajímavostí je, že za tuto a další zakázky pro prezidentskou kancelář Československé republiky nikdy nepřijal žádný honorář. Byl toho názoru, že samotná práce na zakázce je pro něj největší poctou.

Cena Jože Plečnika byla udělena u příležitosti celostátních oslav založení samostatné Československé republiky v roce 1918. Slavnostní večer na Pražském hradě připomenul a vyzdvihl význam československé architektury a stavitelství za posledních 100 let.

Slavnostního večera, věnovaného připomenutí milníků československé architektury za posledních sto let a uctění těch, kteří se o ni zasloužili, se účastnilo více než 800 vybraných hostů z České a Slovenské republiky. Večer si kladl za cíl připomenout význačné osobnosti československé architektury a stavitelství a prostřednictvím předních osobností našeho politického a společenského života jim předat neformální poděkování za celoživotní přínos v oblasti architektury a stavitelství, vyjádřené symbolickou Cenou Jože Plečnika.

Celkem bylo na slavnostním večeru vyznamenáno 167 architektů a inženýrů z obou republik. Nás těší, že mezi nimi byl i doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., čestný předseda Redakční rady časopisu Střechy-Fasády-Izolace. Gratulujeme!

Na tvorbě seznamu osobností, oceněných Cenou Jože Plečnika, se ve spolupráci s Czech Architecture Week podílely státní instituce a profesní organizace: Spolok architektov Slovenska, Obec architektů ČR, Foibos Books, ale také Krajské úřady, Krajská města, Hlavní město Praha, AUÚP, ČKAIT a další. Ceny jim osobně předali vysocí ústavní činitelé a další významné politické osobnosti krajů, měst a profesních organizací.

Záštitu nad tímto významným večerem převzala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministryně kultury Slovenské republiky Ľubica Laššáková a ministr kultury České republiky Ilja Šmíd. Za uspořádání je třeba poděkovat mezinárodnímu festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha a Správě Pražského hradu.

Foto: Ing. arch. Viktor Černý

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email