Ostrava hledá zhotovitele stavby koncertního sálu

20. 4. 2023

Rada města Ostravy schválila dne 18. dubna 2023 návrh na vyzvání dodavatelů k podání nabídek k nadlimitní veřejné zakázce na zhotovitele stavebních prací na rekonstrukci Domu kultury města Ostravy a přístavby koncertního sálu podle návrhu newyorského ateliéru Steven Holl Architects a českých partnerů ze studia Architecture Acts.

Po získaném stavebním povolení, které čeká na nabytí právní moci, a dokončení projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, je vyhlášení veřejné zakázky nezbytným krokem pro udržení kontinuity zejména s ohledem na potřebu včasného zasmluvnění externích finančních zdrojů. Projekt koncertního sálu se od roku 2018, kdy byla vyhlášena architektonická soutěž, dostal do fáze těsně před zahájením hlavní stavby. Té předchází již probíhající přípravné práce v území.

Poprvé, ve více než stoleté historii úsilí o vybudování důstojného koncertního sálu, je město téměř přichystáno k faktické realizaci projektu, a to jak z hlediska jeho věcné připravenosti, tak z hlediska zajištěného financování. Vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavby ještě před uzavřením všech smluv na externí financování má přitom hned několik logických důvodů. „Prvním z nich je ověřit si realizovatelnost projektu s ohledem na dostupné finanční zdroje. Pouze konkrétní nabídky získané v soutěži nám totiž představí reálnou cenu stavebních prací. Dále je nutné pracovat s předpokladem, že veřejná zakázka tohoto rozsahu může trvat 6 až 12 měsíců a s ohledem na skutečnost, že dostupnost některých externích zdrojů je časově limitována, bylo by nezodpovědné vytvářet zbytečné časové prodlevy. V neposlední řadě eliminujeme časové prostoje mezi realizací první fáze stavby, tedy přípravou území, a druhou fází projektu, kterou je samotná stavba,“ uvedla náměstkyně pro investice Zuzana Bajgarová.

Souběžně s vyhlášením zakázky radní města rozhodli také o podání žádosti o dotaci ve výši 600 milionů korun v rámci adresné výzvy Ministerstva kultury ČR. Cílem výzvy, která je vypsána specificky právě pro město Ostrava, je naplnění memoranda o spolufinancování projektu koncertního sálu ze strany státu, které bylo uzavřeno v roce 2018. „Je nanejvýš efektivní paralelně finalizovat externí financování a veřejnou stavební zakázku s tím, že samotné zahájení hlavních stavebních prací tak může následovat ihned po zasmluvnění zbývajících klíčových externích zdrojů. Těmi jsou právě dotační prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR a dále prostředky z III. pilíře Just Transition Mechanism, které představují kombinaci zvýhodněného investičního úvěru Evropské investiční banky a grantu Evropské komise,“ sdělil primátor Tomáš Macura.

Definitivní rozhodnutí ohledně poskytnutí zbývajících finančních zdrojů by podle něj mělo být známo v červnu a k finalizaci potřebné smluvní dokumentace ohledně financování by mělo dojít v září tohoto roku. Podíl nenávratných externích finančních zdrojů na financování celého projektu by mohl, v závislosti na zvolené variantě, přesáhnout 40 % celkových nákladů. Případné nezajištění finančních zdrojů v potřebné výši by pak bylo legitimním důvodem pro zrušení stavební zakázky, takže město nejde do žádného rizika.

Dokončení projektové dokumentace přineslo také aktualizovaný rozpočet celého projektu. Jeho celkové náklady jsou nyní ve výši 4,1 miliardy korun, což je částka o zhruba 900 milionů vyšší, než předpokládal propočet nákladů projektu zpracovaný dle předchozích stupňů projektové dokumentace a předložený zastupitelům v dubnu 2022. Přiměřené navýšení ceny projektu se v souvislosti s postupem projekčních prací předpokládalo, nyní lze podle města Ostravy očekávat, že soutěž o dodavatele stavebních prací může tuto cenu snížit. Vzhledem k tomu, že v mezidobí se rozšířilo také spektrum a výše disponibilních externích zdrojů, bude zajištěno, že realizace projektu nebude mít negativní vliv na rozpočet a finanční stabilitu města.

Z celkové výše rozpočtovaných nákladů připadá na projekční práce a správu stavby 300 milionů korun, na rekonstrukci historického domu kultury 800 milionů a na přístavbu koncertního sálu 2,2 miliardy korun. Zbylou sumu tvoří náklady společné a ostatní, včetně například úprav veřejného prostranství. V rámci celého nového kulturního a společenského komplexu s očekávanou návštěvností 500 tisíc lidí ročně se počítá s realizací velkého koncertního sálu se špičkovou akustikou s kapacitou 1 300 míst, zázemím pro 100členný orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava, dále s multifunkčním komorním sálem s kapacitou 515 míst, edukačním centrem s kapacitou 200 míst, nahrávacím studiem světových parametrů, divadelním sálem s kapacitou 490 míst, ale také s restauracemi, kavárnami, salónky či prostory pro volnočasové aktivity.

Harmonogram projektu nyní počítá se zahájením stavebních prací nejdříve v posledním čtvrtletí letošního roku. Dokončení je plánováno na rok 2026.

Zdroj: tisková zpráva magistrátu města Ostravy

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email