Obnova tradiční mezinárodní konference Dřevostavby se podařila

2. 5. 2023

Za účasti odborníků výrobní a projekční sféry z Kanady, Švýcarska, Finska, Norska, Německa, Rakouska, Slovenska a České republiky se letos ve dnech 4. a 5. dubna konal 24. ročník mezinárodní konference Dřevostavby. Pořadatel – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola v jihočeské Volyni – se náročného úkolu zhostil po všech stránkách opět na výbornou.

Celkem 36 přednášek vyslechli zástupci projekčních, investorských a realizačních firem zabývajících se problematikou dřevostaveb. Dále řídící pracovníci rezortu stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu, pedagogové příslušných odborných škol, studenti a široká odborná veřejnost. Dozvěděli se o nových trendech použití dřeva, materiálů na bázi dřeva ve stavebnictví, seznámili se s konstrukčními systémy dřevostaveb i důležitými technickými a legislativními problémy při jejich řešení, včetně rekonstrukcí a obnovy dřevostaveb.

Tematické okruhy byly následující: Dřevo – surovina moderního člověka, Architektura dřevěných staveb v Kanadě a severní Evropě, Požární odolnost dřevěných konstrukcí, Materiály a polotovary používané pro dřevostavby, Normalizace při navrhování a realizaci dřevostaveb, Dřevostavby v českém a slovenském prostředí, Příklady realizací dřevostaveb, Úspory energií, vytápění, ventilace, ekologické aspekty, Hybridní stavební systémy a Konstrukce, rekonstrukce, obnova a ochrana staveb ze dřeva.

Z doprovodných akcí zmiňujeme výstavu 100 let norsko-české diplomacie, ukázku aplikace foukané dřevovláknité izolace u haly s CNC-technologií, workshop Sky Bridge 721 o nejdelší visuté lávce (721 metrů) pro pěší na světě v Dolní Moravě, workshop Expo 2025 s názvem Jak je to tedy s tou udržitelností a workshop Stavebně-fyzikální souvislosti dřevostaveb. Též byla k vidění CNC-technologie na výrobu dřevěných konstrukcí, krovů i celých dřevostaveb. Rovněž byla prezentována vzorová konstrukce stěn, stropů a střech s využitím dřevovláknitých desek.

Zdeněk Svoboda

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email