Památkáři potvrdili, že hospodářský dvůr v Zákupech se dočká obnovy

14. 1. 2020

Národní památkový ústav (NPÚ) vydal oficiální tiskovou zprávu k aktuální situaci v hospodářském dvoře státního zámku Zákupy, kde se ve čtvrtek 9. ledna 2020 v ranních hodinách sesula jedna ze zdí hospodářského dvora Národní kulturní památky, která čeká na svoji obnovu.

NPÚ intenzivně hledal zdroje financí pro tuto rozsáhlou stavební akci – v roce 2018 obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace pro obnovu jižního křídla a na sklonku loňského roku se podařilo zařadit obnovu zbývajících částí dvora do Národního investičního plánu České republiky, kromě toho je obnova dvora také v programu Ministerstva kultury České republiky Péče o národní kulturní dědictví.

Císařský zámek Zákupy v posledních letech zaznamenal zvýšený zájem návštěvníků, jistě i proto, že během pěti let se zde vybudovaly tři nově pojaté prohlídkové okruhy místo jednoho základního, a také okruhy cílené na rodiny s dětmi. Součástí areálu zámku je také hospodářský dvůr, který Národní památkový ústav spravuje od roku 2003 – do té doby byl soukromým majetkem a pustnul. Hospodářský dvůr, který je v havarijním stavu, je zčásti oplocen a veřejnost je, kromě částečného oplocení, také páskami a cedulemi žádána, aby do areálu hospodářského dvora nevstupovala, část dvora je také monitorována kamerovým systémem.

Vlivem narušené statiky se v ranních hodinách dne 9. ledna 2020 zřítila zeď u severozápadního nároží severního křídla. Na místě situaci zajistily a kontrolovaly jednotky hasičského záchranného sboru, policie a také tři kynologové se psy – nikdo nebyl zraněn. Místo je označeno výstražnými páskami, bude zajištěno dle pokynů statika a počítá se s výstavbou provizorního plotu. Pomoc s oplocením místa, ale také s úklidem rozvalin, nabídlo také město Zákupy, s nímž správa objektu úzce spolupracuje. Dvůr se v minulosti stával cílem vandalů a osob bez domova, oplocení bylo opakovaně rozkrádáno.

„Hospodářský dvůr v Zákupech je opravdu architektonickou raritou, ale převzali jsme jej bohužel v katastrofálním stavu. Celá situace mne velmi mrzí, nicméně jsem nesmírně rád, že nedošlo k žádnému zranění a děkuji všem, kteří nám pomohli. Národní památkový ústav dlouhodobě intenzivně hledal finanční prostředky pro obnovu hospodářského dvora, v roce 2018 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace z projektu IROP – a to ve výši 95 miliónů korun na obnovu historicky cennější části dvora – a to na jižní křídlo, kde bývaly konírny. V roce 2019 proběhla veřejná zakázka na generálního dodavatele obnovy, ta ale musela být zrušena, neboť nabídky převýšily finanční limit. V nejbližších dnech bude vyhlášena nová veřejná zakázka, již s navýšeným limitem 127 miliónů korun, věřím, že nyní již generálního dodavatele najdeme a s obnovou začneme co nejdříve,“ uvedl ředitel Územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec.

Obnovu zbývajících částí se na konci roku 2019 podařilo zařadit do Národního investičního plánu České republiky a také do programu Ministerstva kultury České republiky Péče o národní kulturní dědictví. Hospodářský dvůr v Zákupech je cennou památkou, navrhli jej jedni z nejvýznamnějších barokních stavitelů Giulio Broggio a Giovanni Domenico Orsi. V konírně bývalo přes šedesát koní, velikostí má dvůr rozměry zámku. V jižním křídle, které bude opraveno jako první, budou dvě výstavy – jedna bude připomínat objekty, které již neexistují, a to s příznačným názvem Zapomenuté zámky, druhá se zaměří na cestování za doby Habsbursků, tedy císařských majitelů zákupského zámku.

Do vlastnictví státu se hospodářský dvůr dostal až v roce 2003, kdy byl vykoupen v havarijním stavu, aby mohlo dojít k jeho záchraně hlavní památkovou institucí Národním památkovým ústavem. Tuto jednoznačně pozitivní snahu, hodnotu i význam areálu podpořila vláda ČR roku 2010 prohlášením dvora za národní kulturní památku. Od roku 2003 bylo do dvora a také potřebné dokumentace a průzkumů s tímto souvisejících investováno přes 19 milionů korun –  zajišťovala se základní statika, došlo k bezpečnostnímu oplocení, byly instalovány vzpěry stropů, dozdívaly se klenby a zřícené části, došlo k provizornímu zastřešení vybraných partií, zajištění krovů, byly realizovány zajišťovací práce na ohradní zdi a další. V rámci údržby přilehlých pozemků dochází k pravidelnému sečení a odstraňování náletových dřevin.

Provoz zámku Zákupy zůstává beze změny – mimořádně bude zámek zpřístupněn v rámci zákupského masopustu dne 22.2. od 10 do 14 hodin, kdy se návštěvníci během zhruba třicetiminutové prohlídky seznámí s údržbou komnat i mobiliáře v zimních měsících a také jim budou představeny restaurátorské záměry pro letošní rok. Sezonu zahájí na Zákupech v sobotu 28.března – více na www.zamek-zakupy.cz

Zdroj: tisková zpráva NPÚ

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email