Památkou roku 2018 se stala zachráněná chalupa se šindelovou střechou

5. 4. 2019

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska udělilo Cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy „Památka roku 2018“. Hlavní cenu v jedné z kategorií obdržel vlastník vesnického domu č. p. 47 v Daňkovicích na Žďársku.

Mezi architektonickými památkami Kraje Vysočina zaujímá lidová architektura specifické místo. Bohužel stále dochází jak k úbytku těchto staveb neodbornými a necitlivými přestavbami. Jedním z příkladů, kterému se vyhnuly, je právě vesnický dům s černou kuchyní v Daňkovicích na Žďársku, obce, jejíž počátky jsou doloženy od roku 1350. Dům samotný byl postaven ve 30. letech 19. století, což doložila dendrochronologická analýza dřevěných konstrukcí.

„Dům patří díky svým původním konstrukcím ke zvlášť hodnotnému kulturnímu dědictví Vysočiny a je zároveň dokladem typického zděného vesnického stavení oblastí severního Horácka v okolí Žďáru nad Sázavou,“ uvedl ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

Postupná rekonstrukce byla zahájena roku 2014, kdy dům změnil majitele. V roce 2015 došlo ke kompletní opravě poškozeného krovu, do kterého narušenou střešní krytinou dlouhodobě zatékalo. Chalupa dostala zpět svoji původní šindelovou krytinu, která byla kdysi překryta eternitovými šablonami. Jen díky tomu, že objekt nebyl v minulosti upravován podle rostoucích požadavků na bydlení, přežil do dnešních dnů takřka beze změn. Zůstala zachována cenná dispozice obytných a hospodářských částí.

Zcela ojedinělá je černá kuchyně, která se prakticky nezměněná dochovala do dnešních dnů. V novém provozu dnes slouží jako spižírna. Na objektu je zachována původní lomenice (dřevěný štít) ze širokých prken, původní okna a dveře, které byly citlivě repasovány včetně původního kování. Chybějící nebo zcela zničené dlažby byly nahrazeny replikami.  Při obnově byly použity tradiční materiály a za pomoci zkušených řemeslníků byly dodrženy i původní technologie.

Původní zdivo bylo opatřeno hliněnými a čistě vápennými omítkami a lze tak pocítit vnitřní příjemné klima.  Objekt je nově vybaven stylovým nábytkem i osvětlením. Novodobá zařízení jsou velmi citlivě uzpůsobena charakteru stavby. Celková obnova byla dokončena v létě 2018. V současné době je objekt uveden do života a je přístupný široké veřejnosti. Původní památka, které hrozil zánik, je dnes krásnou ukázkou lidové architektury na Moravském Horácku a nositelem stavebních tradic, které tak zůstanou uchovány pro další generace.

Cena Památka roku se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Soutěž Památka roku 2018 má dvě kategorie: menší (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH) a velké (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH). Slavnostní vyhodnocení proběhlo 28. března 2019 v Třeboni. V kategorii menších památek zvítězila kaple sv. Markéty v Prachaticích.

Zdroj: zpráva Národního památkového ústavu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email