Památkový objekt ožije díky novému využití

28. 9. 2020

Ostravskou firmu SATJAM, s.r.o., není třeba představovat. Dlouholetý dodavatel a výrobce lehkých střešních krytin má napříč republikou sedm obchodních zastoupení a jeho partnery jsou téměř všichni prodejci stavebních materiálů. Přesto SATJAM dál zůstává lokálním patriotem. Zřetelně se to projevilo v době, kdy se SATJAM rozhodl pro vlastní výrobu krytin. Nezvolil cestu výstavby nové haly, která by krajině ubrala volnou plochu, místo toho koupil areál bývalého Dolu Michálky. Díky rozhodnutí SATJAMU byla ostravská památka ušetřena chátrání.

Historie Dolu Michálka

Areál Michálky se nachází nedaleko centra Ostravy a jeho historie sahá více než sto let nazpátek. Nejprve zde v roce 1855 vznikla mělká jáma Jaklovecké štoly, založená hrabětem Janem Nepomukem Wilczkem. O zhruba 20 let později byla přestavěna na větrní a vedle ní vyhlouben hlubinný důl Johann Michaeli (Michálka). Na začátku 20. století (1909 – 1917) byly nad důlní jámou postaveny vzpěrová těžní věž, strojovna s elektrickým těžním strojem a další objekty. Současně byl důl přímo napojen na koksovnu Terezii prostřednictvím visuté lanovky. Sláva areálu skončila v roce 1964, kdy byl provoz zastaven a poté zbourány jámové budovy i těžní věže.

Mezi dochované objekty patří strojovna s navazující budovou šaten a vedle stojícím výrazným komínem. Všechny jsou od roku 1996 zapsány v seznamu nemovitých kulturních památek. Nyní se SATJAM rozhodl pro rekonstrukci strojovny, aby zde v budoucnu mohla probíhat pravidelná školení realizačních firem.

Červené cihly k Ostravě patří

Strojovna, stejně jako celý původní areál, byla postavena z červeného režného zdiva a pochází z dílny ostravských architektů F. Mainxe a L. Poppa. Ti, kdo navštívili festival Colours of Ostrava, si o budově strojovny mohou udělat jasnou představu. Jedná se o typově stejnou stavbu, jaké jsou v návštěvnicky obdivovaných Dolních Vítkovicích.

Halová stavba strojovny má fasády členěné vysokými průmyslovými okny s obloukovými záklenky, římsami a pilastry. Na strojovnu je napojena nižší budova koupelen a šaten, která má stejnou cihlovou fasádu. Výrazným architektonickým prvkem jsou v tomto případě tabulové štíty a světlíky na pultových střechách.

Objekt strojovny, včetně přilehlých částí, je památkově chráněn právě pro svůj pro Ostravu charakteristický vnější vzhled.

Co přinese budoucnost

Strojovnu s kompresorovnou jako součást výrobního areálu společnost SATJAM využívala, ale současný stav už není dobrý. Proto se v rámci rekonstrukce rozhodli změnit i využití objektu. Hodlají zde pořádat odborná školení obchodníků, prodejců i realizačních firem, část prostoru by také měla sloužit pro prezentaci produktů firmy a pro technické poradenství pro investory, architekty a projektanty.

Aby to bylo možné, bude do prostorné haly, která je dnes prázdná (pouze se základy původních strojů), vestavěno částečné mezipatro. Na něm bude umístěna školicí místnost a prostor pro prezentaci produktů společnosti SATJAM.

Nové, navíc domácí prostředí umožní udělat školení pro partnery SATJAMU ještě atraktivnější, případně je obohatit o exkurzi do výroby.

Komerční sdělení Satjam, s.r.o.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email