Větrání turbínami LOMANCO a osvětlení světlovody

Dnes jsme si pozvali na rozhovor člověka, který od roku 2000 stojí za značkou LOMANCO na českém trhu. Tímto specialistou je Ing. Radim Otýpka, technik LOMANCO.

Vy jste u produktu LOMANCO již 20 let. Jak se tak stane, že člověk zůstane v branži u jediného produktu?
Po vystudování VUT FAST jsem nastoupil do Výzkumného ústavu stavebních hmot, kde jsem se zabýval ekologickými výrobky. Následně jsem dostal nabídku pracovat u firmy ABC, s. r. o., jako technik, což mne oslovilo, protože tam byla přímá spojitost s produkty šetrnými k přírodě. Firma v té době měla dva základní produkty, a to tubusové světlovody a ventilační turbíny.

V čem jsou tyto výrobky ekologické?
Tubusové světlovody jsou stavební výrobky, které skrz lesklé potrubí přenáší sluneční paprsky až do obydlí. Člověk tak získá zdravé denní světlo a nemusí svítit, čímž šetří energie.

Druhým produktem byly ventilační turbíny LOMANCO, u kterých byl opět zajímavý přínos větrání v domech, a to bez potřeby elektrické energie. Turbíny jsou totiž především poháněny větrem.

Uběhlo dvacet let a lze říci, že se tyto produkty někam posunuly?
Ano, určitě. Z hlediska ekologického přínosu jde stále o velmi užitečné stavební produkty, které mohou obohatit každý dům. Světlovody jsou dnes mnohem známějším výrobkem a instalují se ve velkém jak v rodinných domech, tak i firmách. Snaha šetřit energie a současně si nekazit zrak umělým světlem je dnes mnohem větší téma než před dvaceti lety.

A turbíny LOMANCO?
To je produkt, který si vydobyl své pevné místo ve stavebnictví. Přestože je to produkt, který se dováží až z USA, tak i přesto dodnes hledá jen těžko konkurenci. Ano, objevují se stále noví výrobci, těm se ale nedaří vyrobit tak spolehlivý a bezstarostný produkt, jako jsou naše americké turbíny, a neumějí lidem poskytnout správný návrh použití.

Jsou návrh turbín a následná instalace nějak složité?
To je lehká otázka, ale velmi těžká odpověď. Turbíny působí jako velmi primitivní produkt a ve své podstatě i jednoduché jsou. Nicméně abyste je správně navrhli a pak i nainstalovali, tak to potřebuje svá pravidla. Já jsem člověk, který dlouhá léta objíždí stavby, provádí návrhy, konzultuje s projektanty a už o tom produktu něco vím. Z každé realizace se učím a to následně používám ve prospěch dalších realizací. Za ty roky jsme již naučili spoustu projektantů správně navrhovat a spoustu realizačních firem správně instalovat turbíny.

Takže máte prakticky hotovo?
Opak je pravdou. Objevují se nové a složitější realizace, noví projektanti, nové realizační firmy. A zde je stále potřeba je školit. Dodnes je celý systém postaven na poradenství. Učím všechny firmy, aby v případě nejasností hned volaly, raději se poradily, než provedou špatnou instalaci, která by vrhala špatné světlo nejen na ně, ale i na samotný výrobek.

Přeci jen když navštívím ročně přes sto realizací, tak už mám užitečný nadhled nad tímto produktem a jsem schopen celkem obratně problém řešit na základě předešlých zkušeností. Mám partnery, kteří i po deseti patnácti letech zkušeností s jejich realizacemi turbín se stejně raději na mne obrátí a minimálně si ověří, jestli je jejich postup správný.

Největší problém je s realizační firmou, která tvrdí, že všechno ví a poradit nepotřebuje, a pak jim při problému v technickém posudku vyjmenuji spoustu zásadních chyb, kterých se dopustili, a to často úplně těch základních, nemusí se jednat jen o neznalost norem atd.

Takže se na vás můžou obracet a rád poradíte?
Ano, to je moje práce technika, který o svém produktu má povinnost vědět co nejvíc, aby mohl dále radit. Když realizační firma dělá spoustu let kvalitní střechy, a pak dostane v zakázce realizovat i odvětrání bytového domu, tak to určitě potřebuje nasměrovat.

No jo, teorie je jedna věc, a co praxe?
Přesně tak, abych byl schopen poradit, musím si to i sám osahat, proto mám i spoustu let realizační firmy, se kterými úzce spolupracuji a pomáhám jim. Často chce zákazník realizaci přímo ode mne, což je samozřejmě také možné, nicméně prioritní je zaškolení firem v regionech a přenesení realizace na ně.

Pak tedy přejeme spoustu správných návrhů a realizací nejen vašich, ale i vašich partnerů z oboru.

Kontakt:
Ing. Radim Otýpka,
technik LOMANCO,
mobil: 724 302 472

Placená reklama