Platforma Stavebnictví 4.0 cílí na nové technologie ve výstavbě

30. 8. 2021

V rámci Národního centra Průmyslu 4.0 byla ve druhé polovině června letošního roku nově založena platforma Stavebnictví 4.0, jejíž ambicí je spojit významná výzkumná pracoviště, zejména na technických univerzitách, s progresivními stavebními firmami a nabídnout prostor pro vzájemnou spolupráci.

Bude se tak dít nejen v prostorách ČVUT v Praze a v centru Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, ale také na dalších pracovištích, zejména na FAST VUT či ostravské VŠB-TUO. Cílem je mj. zavedení nových technologií včetně využití principů Průmyslu 4.0 do výstavby a zvýšení konkurenceschopnosti Česka v této oblasti v evropském měřítku.

Význam stavebnictví v rámci českého hospodářství je obrovský. Zelené a smart technologie postupně prostupují stavebním segmentem, s tím se pojí i digitalizace a nástup umělé inteligence do oblasti výstavby. Z těchto důvodů vznikla iniciativa Stavebnictví 4.0 v Experimentálním centru Fakulty stavební ČVUT v Praze, v partnerské spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, s významnou podporou Národního centra Průmyslu 4.0 a stavebních fakult technických univerzit (ČVUT, VUT a VŠB-TUO).

Do nově vzniklé platformy se zapojí i stavební společnosti Hochtief CZ, Metrostav, VCES a Baumit. V budoucnu se pravděpodobně připojí další výzkumná pracoviště a stavební firmy, které budou v rámci této platformy sdílet nejen současné poznatky a zkušenosti, ale zejména nabízet progresivní postupy, technologie a nová řešení.

„Tato aktivita je velmi významná nejen pro stavebnictví, ale také pro naši fakultu a zejména pro naše studenty, kteří se stanou následně zaměstnanci stavebních firem. Jsem přesvědčen, že bude přínosem pro ještě intenzivnější spolupráci fakulty a stavebních společností,“ uvedl děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Jiří Máca.

„Chápeme stavebnictví jako součást průmyslu, a proto jsme rádi, že se tato platforma ustavila, protože má šanci posunout české firmy směrem k digitalizaci a alespoň částečné robotizaci. Na příkladu strojírenského průmyslu jsme se přesvědčili o smysluplnosti takové aktivity,“ doplnil vědecký ředitel Národního centra Průmyslu 4.0 prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.

„Budeme velmi rádi součástí aktivit Stavebnictví 4.0, jako progresivní stavební společnost máme zájem o zavádění špičkových technologií do výstavby,“ dodal Ing. Tomáš Koranda, generální ředitel společnosti Hochtief CZ.

Zdroj: BusinessInfo.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email