Slovenská STRECHA ROKA 2021 pozýva k súťaži

7. 9. 2021

(Aktualizováno) Cech strechárov Slovenska (CSS) vyhlásil začiatkom júna v poradí už 17. ročník súťaže pre riadnych členov CSS – realizátorov STRECHA ROKA 2021. Súťaž a víťazné objekty si v minulosti získali záujem a vysoký kredit v odborných kruhoch a rovnako sa dostali do povedomia aj širokej laickej verejnosti.

„Vieme, že práce našich členov na strechách sú vysoko profesionálne, a preto si zaslúžia propagáciu, ktorú garantuje práve naša súťaž. Zároveň sme pripravili prehľadné a najmä zjednodušené dokumenty na prihlásenie sa do súťaže,“ uviedol Ing. Eduard Jamrich, predseda CSS.

Súťažiť sa bude v troch kategóriách: Šikmá strecha, Plochá strecha a Remeselná práca. Opäť sa bude bojovať aj o a zvláštne ocenenie: Cenu čestného predsedu CSS, ktorá býva tradične udelená v kategórii Šikmá strecha rodinného domu. Uzávierka prihlášok je 30. septembra 2021.

Členom cechu, ktorí sa už do súťaže zapojili, ďakujeme za prihlášky. Prehľadné a zjednodušené dokumenty na prihlásenie sa do súťaže sú k dispozícii na stránkach www.cechstrecharov.sk/strecha-roka/

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email