Pocta Zdeňku Kutnarovi

18. 1. 2023

Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., který stál před třiceti lety i u zrodu našeho časopisu a dodnes je čestným předsedou redakční rady, se narodil v Nové Pace a nedávno oslavil své osmdesáté narozeniny. Podle oficiálního životopisu vystudoval v Liberci Střední průmyslovou školu stavební, poté v Praze Stavební fakultu ČVUT. V roce 1965 začal učit na katedře konstrukcí pozemních staveb FSv. Po založení fakulty architektury v roce 1976 přešel na Ústav stavitelství FA.

Doc. Ing. Kutnar, CSc. je znalcem, autorizovaným inženýrem. Profesně se může pochlubit úspěšným řešením střech Kongresového centra v Praze a Hotelu Praha. Podílel se formou studií na obnově významných historických objektů. Je také autorem a spoluautorem textů českých technických norem tříd 7306 – Ochrana staveb proti vodě a 7319 – Střechy, navrhování a 7336 – Stavební práce přidružené – klempířské. Byl pořadatelem odborných kongresů zaměřených na problematiku hydroizolací a střech. Vydal několik monografií, napsal množství článků a příspěvků do sborníků, vystupoval na odborných konferencích a kongresech.

Dohlíží na odbornou úroveň publikací a časopisů vydávaných společností DEK a.s., pořádá přednášky a semináře. V roce 1989 založil expertní a znaleckou kancelář KUTNAR – Izolace staveb. Byl prvním předsedou České hydroizolační společnosti ČSSI, založené v roce 2012, a podílel se rovněž na tvorbě směrnic. Za celoživotní přínos architektuře a stavitelství obdržel 1. října 2018 cenu Jože Plečnika. O měsíc později byl oceněn také čestným členstvím ČSSI.

Naše redakce děkuje panu docentovi za skvělou odbornou spolupráci v uplynulých letech a přeje pevné zdraví a ještě hodně radosti ze života.

Anna Vidiševská, šéfredaktorka

Připojuji se k řadě gratulantů s přáním dobrého zdraví, elánu a pohody doc. Ing Zdeňku Kutnarovi k jeho 80. narozeninám. Musím vzpomenout, že časopis, který držíte v ruce, vychází mimo jiné i díky obrovské podpoře a nadšení dnešního oslavence. Od začátku vydávání byl doc. Kutnar v čele redakční rady a svou zkušeností i připomínkami výrazně ovlivnil tvář, obsah a odbornost časopisu. Svou prací změnil život můj a troufám si říct, že i celé generace střechařů i našich čtenářů. Za to si zaslouží obrovské poděkování a uznání.

S úctou Josef Bordovský, vydavatel


Článek v plném znění najdete v lednovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace, který lze objednat formou předplatného, případně v online verzi na Digiport.cz nebo Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email