Pomůcka pro studenty středních i vysokých škol stavebního zaměření

19. 6. 2018

Podpora mnoha subjektů umožnila vzniknout ucelené „e-publikaci“, kopírující osnovy středních průmyslových škol stavebních, ale i jiných, včetně škol vysokých.

V současném stavu jsou všechny uveřejněné části volně přístupné a volně stažitelné ve formátu pdf. To znamená, že jsou přímo použitelné pro výuku. Protože se jedná o publikaci, která je v elektronické formě, je možné velmi jednoduše provádět jakékoliv úpravy a inovace. Jednotlivé kapitoly jsou proto připraveny tak, aby bylo možno do nich flexibilně zasáhnout a provést odpovídající zásah a úpravy, například:

– roztřídit logicky látku probíranou v jednotlivých ročnících;

– zmenšit množství poznámek, které si studenti zapisují v hodinách;

– vysvětlit na jednoduchých obrázcích základní principy stavebních konstrukcí;

– doplnit základní sortiment stavebních materiálů;

– seznámit se se základními technologickými postupy při výstavbě;

– ukázat na jednotlivých fotografiích reálnost probírané látky (to, co se učím, skutečně existuje);

– motivovat studenty k dalšímu zájmu o studium formou zajímavostí, jednoduchých otázek a krátkých úkolů.

V knize naleznete mimo krátkých poznámek k jednotlivým kapitolám především překreslená a přemodelovaná schémata stavebních konstrukcí, fotografie stavebních detailů a v neposlední řadě také několik zajímavostí a podnětů pro další samostudium (odkazy na odbornou literaturu, normy a odborné články, otázky a úkoly).

Adresa stránek je www.skola-stavarina.cz

Ing. Marek Novotný, PhD., Ing. Tomáš Karlík

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email