Pozvánka na konferenci: Obnova památek 2018

27. 2. 2018

Studio Axis – Centrum vzdělávání ve stavebnictví pořádá ve dnech 20.–21. března konferenci Obnova památek 2018. Tématem bude oprava režného a neomítnutého zdiva. Součástí akce budou i exkurze po pražských památkách.

První konferenční den se bude tradičně konat v Masarykově koleji v Praze 6 (Thákurova 1). Přednášející se ve svých příspěvcích budou věnovat například přístupům památkové péče ke zříceninám a doloží i konkrétní příklady architektonických oprav. Zabývat se budou i různými druhy zdících malt nebo ruční výrobou cihel. Opomenuto nebude ani téma konzervace, opět s příklady dobré praxe.

Program přednášek:

Úvodní vystoupení – Alexandra Křížová (Národní památkový ústav, náměstkyně generální ředitelky pro památkovou péči)
Zahájení – Petr Dolejš (Studio Axis)
Přístupy památkové péče ke zříceninám – Josef Štulc (Národní památkový ústav, generální ředitelství)
Poznámky k opravám zdiva – Václav Girsa (Fakulta architektury Českého vysokého učení v Praze, vedoucí Ústavu památkové péče)
Příklady oprav torzální architektury – Pavel Jerie (Národní památkový ústav, generální ředitelství)
Konzervace torzální architektury – Miloslav Hanzl (autorizovaný architekt specializující se na opravu památek)
Konzervace starého hradu Bauska v Lotyšsku – Miloš Gavenda (restaurátor)
Zdící malty – průzkum, návrh, realizace – Dagmar Michoinová (Národní památkový ústav, vedoucí technologické laboratoře)
Cihelné konstrukce pevnostních staveb se zaměřením na konec 18. století v Čechách – Lukáš Hudák (architekt)
Obnova eskarpy vnitřního valu Malé pevnosti v Terezíně – Karel Kibic (Národní památkový ústav, vedoucí oddělení garantů národních kulturních památek)
Konzervace kvádrového zdiva katedrály sv. Víta – Petr Chotěbor (Kancelář prezidenta republiky, Odbor památkové péče)
Ruční výroba cihel – Eva Volfová (Národní památkový ústav) a Petr Volf (keramik)

Na druhý den jsou pro účastníky připraveny exkurze. Na výběr bude vždy jedna z atraktivních lokalit: Pražský hrad, Národní muzeum nebo Vyšehrad. Setkání s doprovodnou výstavou se koná ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Fakultou architektury Českého vysokého učení technického v Praze a Českým národním komitétem ICOMOS.

Zdroj: studioaxis.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email