Přinášíme přehled odborných akcí Studia Axis

24. 8. 2023

STUDIO AXIS – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve všechny zájemce z řad odborné veřejnosti na akreditované vzdělávací akce, které se budou konat během druhého pololetí roku 2023.

Přehled akreditovaných školení:

 • 5. 9. 2023 – úterý – od 9 do 16:30 h
  Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT /Praha/    
 • 10. 10. 2023 – úterý – od 9 do 14 h
  Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) a jednotné environmentální stanovisko (JES) /Praha/       
 • 17. 10. 2023 – úterý – od 9 do 13 h
  Převislé konstrukce a jejich závady /Praha/
 • 24. 10. 2023 – úterý – od 9 do 14 h
  Nový stavební zákon /Praha/
 • 31. 10. 2023 – úterý – od 9 do 13 h
  Vrty pro studny a tepelná čerpadla systému země – voda a voda – voda, jejich umisťování, projektování, povolování a provádění /Praha/
 • 7. 11. 2023 – úterý – od 9 do 16:30 h
  Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT /Praha/    
 • 14. 11. 2023 – úterý – od 9 do 14 h
  Požadavky na projektovou dokumentaci a stavební výrobky /Praha/
 • 21. 11. 2023 – úterý – od 9 do 13 h
  Požární bezpečnost historických staveb /Praha/
 • 28. 11. 2023 – úterý – od 9 do 14 h
  Nový stavební zákon a jeho dopady ve vodním hospodářství /Praha/
 • 12. 12. 2023 – úterý – od 9 do 13 h
  Školení pro stavbyvedoucí – nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách /Praha/
 • 14. 12. 2023 – čtvrtek – od 9 do 14 h
  Zákon o státní památkové péči – ve vazbě na nový stavební zákon /Praha/

Podrobné informace a on-line přihlášky najdete na webu: www.studioaxis.cz


STUDIO AXIS

je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádá školení, semináře, kurzy, konference, prezentace či odborné exkurze a stavební poradenství. Jeho akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastní i akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Každému účastníkovi školení vystavuje „Osvědčení o absolvování“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email