Přinášíme přehled odborných akcí Studia Axis

17. 2. 2022

STUDIO AXIS – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve všechny zájemce z řad odborné veřejnosti na akreditované vzdělávací akce, které se budou konat během prvního pololetí roku 2022.

Přehled akreditovaných školení na 1. pol. roku 2022:

 • 22. 3. 2022 – úterý – od 9 do 16.30 h
  Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT /Praha/    
 • 29. 3. 2022 – úterý – od 9 do 13 h
  Stavby a ochrana životního prostředí /ON-LINE/
 • 12. 4. 2022 – úterý – od 9 do 14 h
  Požadavky na projektovou dokumentaci a stavební výrobky /Praha/
 • 3. 5. 2022 – úterý – od 9 do 14 h
  Vodní zákon /Praha/
 • 10. 5. 2022 – úterý – od 9 do 13 h
  Prosklené konstrukce a požární bezpečnost /Praha/
 • 12. 5. 2022 – čtvrtek – od 9 do 14 h
  Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče /Praha/
 • 17. 5. 2022 – úterý – od 9 do 16.30 h
  Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT /Praha/    
 • 24. 5. 2022 – úterý – od 9 do 14 h
  Pražské stavební předpisy /Praha/
 • 31. 5. 2022 – úterý – od 9 do 16 h
  Technický dozor stavebníka /Praha/

Podrobné informace a on-line přihlášky najdete na webu: www.studioaxis.cz


STUDIO AXIS

je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádá školení, semináře, kurzy, konference, prezentace či odborné exkurze a stavební poradenství. Jeho akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastní i akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Každému účastníkovi školení vystavuje „Osvědčení o absolvování“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email