ROCKWOOL investuje v Bohumíně 114 milionů korun do recyklačního závodu

14. 1. 2019

Bohumínská společnost ROCKWOOL, která je výrobcem stavebních a technických izolací, uzavřela v minulých dnech dobrovolnou dohodu s Moravskoslezským krajem ohledně zlepšení kvality ovzduší v regionu.

Společnost ROCKWOOL, která v Bohumíně zahájila výrobu již v roce 1998 a dnes zaměstnává přibližně 250 lidí, se v dobrovolné dohodě do roku 2020 kromě jiného zavázala snížit negativní vliv kamionové dopravy na životní prostředí. Její suroviny a zboží bude vozit o 1 800 vozidel ročně méně. Firma investuje 114 milionů korun do výstavby vlastního recyklačního závodu, který umožní snížit přepravu materiálu a zboží nákladními auty.

Nižší intenzita nákladní dopravy výrazně prospěje kvalitě ovzduší a zvýší bezpečnost silničního provozu. Každoročně vynaloží minimálně 420 tisíc korun na úklid vnitropodnikových silnic a zpevněných ploch. Minimálně 840 tisíc korun dá také na péči o trávníky, stromy a izolační zeleň v areálu společnosti.

ROCKWOOL od roku 2013 investoval v Bohumíně přes miliardu korun. Došlo k modernizaci výroby a rozšíření její kapacity či k pořízení nových technologií na snížení emisí. Nové technologie a zařízení přispěly k poklesu hodnot emisí u některých složek spalin až o 50 %. Investice přispěla i ke snížení energetické náročnosti výrobního procesu.

Dělat něco navíc

Smlouvu s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivem Vondrákem podepsali manažer výrobního závodu Paweł Pomykała a obchodní manažer Peter Kriško. ROCKWOOL je po Třineckých železárnách, společnostech BorsodChem MCHZ, TEVA, OKK Koksovny a AL INVEST Břidličná dalším podnikem, který se v regionu zavázal k aktivitám nad rámec zákonných požadavků.

„Intenzivně pracujeme na naplnění vize, že překonáme image kraje s mimořádně znečištěným vzduchem. Uzavírání dobrovolných dohod s významnými průmyslovými podniky je jedna z možností, které k tomu pomohou. Je důležité nejen dodržovat zákonné limity, ale dělat i něco navíc nad rámec legislativy,“ uvedl hejtman.

Moravskoslezský kraj pak v dobrovolné dohodě slíbil zvýšit náklady na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje. Dále finančně podpoří ozdravné pobyty předškoláků a žáků 1. stupně základních škol. Z krajského rozpočtu přispěje na výměnu starých kotlů za ekologické, podělí se o náklady na regionální monitoring kvality ovzduší a zafinancuje další aktivity vedoucí k tomu, abychom v regionu dýchali čistější vzduch.

Zdroj: tisková zpráva MS kraje, rockwool.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email