Rozčarovanie z asfaltovaných šindľových krytín striech budov

18. 6. 2021

V súčasnosti na trhu poznáme veľký výber asfaltovaných šindľov od rôznych výrobcov a dovozcov, ktoré sa získavajú vysekávaním z asfaltovaných pásov. Použitie krytiny je vhodné pri šikmých a strmých strechách uvedomením určitých konštrukčných zásad. Stretávame sa v stavebnej praxi aj s nesprávnym názvom asfaltové šindle.

Uloženie asfaltovaných šindľov

Pri navrhovaní a používaní asfaltovaného šindľa ako skladanej krytiny šikmých a strmých striech si treba uvedomiť určité konštrukčné zásady, jednak všeobecne pre šikmé a strmé strechy a jednak špeciálne pre asfaltovaný šindeľ. Asfaltovaný šindeľ vytvára na streche vrstvu s vysokým difúznym odporom, a preto treba vždy vytvoriť vhodné podmienky na odvetranie vzduchovej vrstvy, ktorá musí byť umiestnená pod nosnou vrstvou šindľa. Pre ukladanie šindľovej krytiny je nutné mať maximálne vyrovnaný podkladový povrch, pretože táto krytina kopíruje každú nerovnosť na streche. Minimálna hrúbka dreveného debnenia má byť 24 mm a šírka od 80 mm do 150 mm. Asfaltovaný šindeľ sa ukladá obvykle na celoplošné drevené debnenie, drevenú preglejku, alebo OSB dosky. Celá plocha podkladu musí byť pokrytá podkladovým asfaltovaným pásom.

Najvýhodnejšie je použiť asfaltovaný pás so sklenenou nosnou vložkou. Druh použitého podkladového asfaltovaného pásu závisí od sklonu strechy a vzdialenosti medzi odkvapom a hrebeňom strechy. V miestach, kde šindeľ celou plochou na seba neprilieha, je vhodné zabezpečiť kompaktnosť už pri montáži natavením. Šindle sa odporúča montovať len pri teplote vyššej ako +5 °C. Odporúčané sklony skladanej krytiny z asfaltovaných šindľov pri vzdialenosti hrebeňa od odkvapu do 7,5 m je 10 ° až 85 °, pri vzdialenosti hrebeňa od odkvapu od 7,5 do 10 m je od 15 ° do 85 °, a pri vzdialenosti hrebeňa od odkvapu viac ako 10 m je od 20 ° do 85 °. Ako spojovací materiál medzi šindľom a podkladom sa používajú klince s plochou hlavou vo vyhotovení z medi, zliatiny hliníka a ocele s antikorovou úpravou…


Celý odborný článek, jehož autory jsou prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. a Ing. Jakub Čurpek, PhD. (SvF STU Bratislava), si můžete přečíst v červnovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace, které je k objednání formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email