Střecha hrobky rodu von Baillou září novotou

29. 6. 2021

Druhé místo v soutěži ART OF ZINC 2020 v kategorii Umělecký detail získala obnova kulturní památky hrobky rodu von Baillou v Hustopečích nad Bečvou.

Tato pohřební kaple byla postavena v letech 1885 až 1887 podle projektu Zachariáše Hermanna z Hranic. Sloužila jako rodinná hrobka šlechtického rodu von Baillou. Kolem ní se původně rozkládal hřbitov. V roce 1966 bylo rozhodnuto o zakonzervování krypty s ostatky; pozůstatky byly ponechány v hrobce s tím, že okna byla zazděna a dveře uzamčeny. Přesto se koncem 70. let stala hrobka terčem zlodějů. Bývalý MNV proto nechal ostatky přemístit do rakve a uložit do hrobu baronů von Baillou na místním hřbitově. Postupem dalších desetiletí ale hrobka nadále pustla a chátrala.

Starostka městyse Hustopeče nad Bečvou, paní Ing. Júlia Vozáková, popisuje další, již mnohem optimističtější kapitolu historie kaple: „Dlouho nám trvalo, než jsme objekt ‚Hrobka rodu von Baillou‘ získali do majetku městyse (2013) a také odkoupili i pozemek pod hrobkou od Úřadu pro zastupování státu. Je to nemovitá kulturní památka, zapsaná do ÚSKP ČR. V roce 2019 se nám podařilo získat první dotaci z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR. Rozhodnutím o poskytnutí příspěvku se tak zahájily práce na opravě hrobky. Stavba hrobky nese znaky neorománského i neorenesančního slohu vysokého hodnotového stupně.“

V rámci záchranných stavebních úprav došlo podle slov Ing. Vozákové v roce 2019 ke zpevnění klenby nad hlavní lodí a nad apsidou z její vnější části pod dřevěnou konstrukci krovu. Poškozené a napadené dřevěné prvky byly vyměněny a současně s položením střešní krytiny z pásů TiZn falcovaného plechu byla provedena kompletní obnova střešní kapličky (lucerny) s makovicí a věžičkou…


Celý článek si můžete přečíst v červnovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace, které je k objednání formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email