Stavba, která má ambice kultivovat své okolí

19. 9. 2022

Prestižní soutěžní přehlídka nejlepších realizací, které v posledním období vznikly v České republice, to je Česká cena za architekturu. Do probíhajícího ročníku je přihlášen i unikátní koncept provozního areálu, označovaný jako Tři domy a dvůr pod Lysou horou. Vznikl s cílem vytvořit zázemí pro údržbu golfového resortu na Ostravici.

Golfové hřiště se neobejde bez zázemí údržby – z tohoto ryze funkčního zadání pánové Martin Šilhan a Jiří Papoušek z ateliéru PAPOUSEK & SILHAN ARCHITECTS vykřesali designové řešení, které si zaslouží pozornost. Jak se oba shodují, investor pouze žádal, aby se stavba nestala trnem v oku plánované okolní rezidenční výstavbě. Primárně mu šlo jen o využití pozemku ve tvaru trojúhelníku, ohraničeného potokem. Právě tvarově i geologicky komplikovaný pozemek dal vzniknout zcela jiné koncepci, než jakou předpokládaly původní plány. Namísto jednoho objektu vznikl hospodářský dvůr, který se stal srdcem areálu údržby.

Stodoly pod horami

Martin Šilhan a Jiří Papoušek nechtěli do krásné krajiny umístit anonymní haly – usilovali o volnou interpretaci místních zvyklostí a zároveň o nastavení vyšší úrovně budoucí výstavby.

„Okolní krajina byla pro charakter staveb určující. Roli ovšem nehrály výhledy ven, jak je obvyklé, nýbrž okolí jako rám při pohledech z golfového hřiště skrze areál. Chtěli jsme, aby stavby působily v krajině přirozeně a zároveň samozřejmě. Areál svým členěním vytvořil dvůr, kde je běžná činnost skryta před zraky okolí. První objekt je dvoupodlažní dřevostavba se sedlovou střechou. Slouží jako zázemí zaměstnanců, kancelář, sklady a opravárenská dílna. Druhý je nevytápěný jednopodlažní ocelový skelet s dřevěnou fasádou, určený pro parkování strojů. Třetí z nich odděluje areál od potoka a hřiště. Tvoří ho betonové kóje pro skladování sypkých hmot a přístřešek pro parkování. Všechny stavby jsme vizuálně sjednotili fasádami z dřevěných modřínových desek s lištami překrývajícími spáry a pomocí opakujících se detailů klempířských prvků, oken a vrat,“ uvádí architekt Šilhan.

Jeho kolega Jiří Papoušek dodává: „Vycházeli jsme z archetypálních tvarů a proporcí, které měly připomínat klasické stodoly, odlehčili jsme je ale některými prvky, jako jsou oplechování, přesahy střech, římsy, okna nebo vrata. U objektů převažují plné, a dalo by se říci až přísně a účelně rytmizované plochy, dané způsobem kladení fasádních prken. V několika případech pak vyvstal požadavek na osvětlení, začali jsme tedy uvažovat o narušení přísnosti fasád. Kulaté okno, jako anomálie v jinak se opakujícím systému fasády, je do jisté míry burcujícím prvkem. Jen doufáme, že v dobrém slova smyslu.“

Řešení střech

Materiál SATJAM pro střešní krytinu byl pro autory projektu volbou díky svým možnostem členění a rytmizace stojatými drážkami. „Rytmus střešní krytiny se tak svým rastrem blíží rytmu fasád. Materiál navíc nabízel také výhody a rychlost pokládky velkoplošné krytiny,“ upřesňuje architekt Šilhan. Použití dřeva na fasádě, světle šedé kovové prvky, kulatá okna, plechová sedlová střecha SATJAM Rapid DeLuxe a betonové oddělovače sypkých materiálů k sobě příjemně pasují a vytvářejí nadčasovou ozdobu místa. Oproti klasicky stavěným halám je to příjemná změna a správný směr.

Autoři: Ing. arch. Martin Šilhan, Ing. arch. Jiří Papoušek/PAPOUSEK & SILHAN ARCHITECTS
Stavební řešení: BABKA & ŠUCHMA s. r. o.
Statika: Ing. Petr Ducháč
Investor: OSTRAVICE SPORT a. s.
Projekt: 2017–18
Realizace: 2021
Užitná plocha: 698 m2
Zastavěná plocha: 664 m2
Obestavěný prostor: 4 226 m3

SATJAM Rapid

Krytina je odpovědí na trend hladkých, ručně falcovaných krytin – nabízí stejný pohledový efekt, ale její montáž je zjednodušena díky naklapávacím zámkům. Zkušenosti s realizacemi krytiny SATJAM Rapid pomohly při vývoji novinky SATJAM Rapid DeLuxe. Vylepšení ještě více usnadňují pokládku a střechám zaručují vyšší užitnou hodnotu. Eliminována jsou rizika zvlnění krytiny vlivem teplotní roztažnosti i od napětí v krytině kvůli nerovnostem podkladu. Varianty profilací v ploše krytiny vzrostly na čtyři, takže prostor pro splnění představ o vzhledu střechy je větší. Inovovaná velkoformátová střešní krytina se skrytým kotvením SATJAM Rapid DeLuxe je nabízena je jak v ocelovém, tak hliníkovém provedení.

Podle podkladů společnosti SATJAM, foto: Petr Polák

Komerční sdělení

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email