Stavbou Moravskoslezského kraje se stala rekonstrukce Müllerova domu v Opavě

5. 10. 2020

Nejpozoruhodnější stavby v regionu byly oceněny v rámci 14. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje. Hlavní cenu GRAND PRIX získala rekonstrukce objektu a zahrady Müllerova domu v Opavě, která vyhrála také v kategorii Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce.

Do soutěže se přihlásilo podobně jako v minulém roce pět desítek staveb. Ceny byly letos kvůli pandemii vyhlášeny v náhradním termínu, navíc v omezeném režimu. Tato okolnost ovšem nijak nesnížila prestiž ocenění. „Ocenění, která byla udělena, svědčí o tom, že se náš region stále vyvíjí a mění. Vyrůstají u nás v mnoha případech velmi neobyčejné stavby, které jsou významné z architektonického hlediska, ale často také svou službou občanům. Velmi mě těší, že je mezi vítězi také Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně, jehož byl Moravskoslezský kraj investorem. Za zvláštní ocenění děkuji Svazu podnikatelů ve stavebnictví,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Cenu Grand Prix získala rekonstrukce Müllerova domu v Opavě, jediné dochované stavby opavského barokního zámku Lichtenštejnů, který byl zbouraný na konci 19. století. O způsobu rekonstrukce rozhodovala v Opavě na svém výjezdním zasedání Národní památková rada, což svědčí o významu rekonstrukce objektu. „Povedlo se zachovat a zrestaurovat co nejvíce původních prvků, jiné byly nahrazeny kopiemi vyrobenými historickými technikami, součástí expozice se stalo i torzo středověkého opevnění města nalezeného při záchranném archeologickém průzkumu. Zároveň se architektům povedlo soudobými výrazovými prostředky přístavby vést rovnocenný dialog s historií,“ zdůvodnil udělení ceny Grand Prix předseda hodnotící komise Martin Vilč.

Také v dalších kategoriích byly oceňovány stavby, které odbornou porotu zaujaly nejen svým osobitým pojetím, ale také svým přínosem pro další rozvoj měst a obcí, lepší bydlení či modernizaci nejrůznějších lokalit.

„Do letošního ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2019 se přihlásilo 50 zajímavých staveb i s ohledem na opatření týkající se koronavirové situace. Velmi nás těší, že tímto projektem můžeme informovat širokou veřejnost o realizovaných a zajímavých stavbách. Věříme, že navážeme na úspěšné minulé ročníky a budeme se těšit, které zajímavé stavby se utkají v jubilejním 15. ročníku této prestižní soutěže,“ podotkl člen představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví Pavel Ševčík.

Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje Ivo Vondráka a letos také pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj.

Kromě ocenění v šesti kategoriích a ceny Grand Prix byla udělena také cena laické veřejnosti, zvláštní cena za záchranu historické památky, zvláštní ocenění Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a Cena hejtmana Moravskoslezského kraje. Nově byla také udělena cena Ministerstva průmyslu a obchodu.

Více informací a kompletní přehled oceněných staveb najdete na webu: stavbamsk.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email