Střechaři se shodují: Máme časopis, který nám kolegové v zahraničí závidí

6. 3. 2019

Narozeniny a výročí se neobejdou bez blahopřání. Ceníme si milých a povzbudivých slov, jež v souvislosti s 25. výročím od prvního vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace zazněla z úst na slovo vzatých odborníků, kteří  časopis podporují a spolupracují s ním.

„Hodně kolegů ze zahraničí nám, slovenským a českým střechařům, závidí, že máme vlastní, střechařský časopis. Ne v každé zemi něco takového existuje. Mě osobně těší, že je to víceméně československý časopis, který patří střechařům v obou republikách. Jsme na to hrdí. Velké plus vidím v tom, že se všichni členové obou cechů, slovenského i českého, mohou obeznámit s prací svých kolegů, ukázat, co se jim povedlo, a také upozornit na případné potíže a problémy v oboru. Proto má časopis, který je mimochodem na velmi solidní technické úrovni, takovou odezvu a podporu. Vyzdvihnout je třeba i to, že tu mají možnost publikovat i mladí lidé, studenti i čerství absolventi, kteří mohou na stránkách časopisu prezentovat své teoretické poznatky. To velice vítám a mladým kolegům přeji, aby tento trend pokračoval i nadále. A aby se na tvorbě časopisu dál podíleli i pedagogové, kteří se věnují problematice střech, a mohli si tu vyměňovat názory například se studenty postgraduálních studijních programů. A časopisu Střechy-Fasády-Izolace přeji, aby zájem ze strany odborníků působících v oblasti střech a staveb trval i nadále. Osobně ale cítím, že přichází čas generační výměny. Roky nezastavíme, musíme dát prostor mladým lidem.“

Prof. Ing. Jozef Oláh, Ph.D., člen představenstva a čestný předseda Cechu strechárov Slovenska, předseda redakční rady časopisu Střechy-Fasády-Izolace

„Marketing ve firmě mám na starost od roku 2010 a po celou tu dobu s vaším časopisem spolupracuji. Je to jediný oborový časopis v naší republice zaměřený na střechy, navíc velmi profesionální. Vždy stoprocentně platí, na čem se domluvíme. A co mu popřát do dalších let? Ať se mu daří nejméně tak jako dosud, ať přináší co nejzajímavější články a ať je vyhledávaným periodikem pro všechny, kteří se o střechy a vše, co k nim patří, zajímají. A pak také, ať je stále dělaný srdcem, to je zásluha hlavně jeho vydavatele Josefa Bordovského, na němž je při každém setkání znát, jak moc mu na časopise záleží.“

Ondřej Haška, SATJAM, s. r. o.

Více komentářů a příspěvků nejen na téma 25. výročí časopisu Střechy-Fasády-Izolace si můžete přečíst v aktuálním březnovém vydání, které je dostupné formou předplatného či v online verzi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email