Střechy-Fasády-Izolace 3/2020: V centru pozornosti jsou ploché a zelené střechy

4. 3. 2020

V březnovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace čtenáři najdou vedle tradičního tématu, kterým jsou ploché střechy, také novinku v podobě zelených střech. Jelikož se právě tyto konstrukce stávají stále větším fenoménem našeho oboru, rozhodli jsme se jim poprvé věnovat rozšířenou speciální přílohu.

Její součástí je například odborný článek Jana Plachého, člena redakční rady našeho časopisu, který se zabývá problematikou hydroizolací z asfaltových pásů a jejich využití pro ploché střechy s vegetační vrstvou. Na technické aspekty návrhu zelených střech se pro změnu zaměřuje článek Petra Selníka z Rady pro zelené střechy.

Téma čtenářům přibližujeme také formou rozhovoru o zkušenostech, které získalo město Brno díky dotačnímu programu Zeleň střechám, jehož druhý ročník byl zahájen během února. Inspirativní je i článek o objektu zvaném DRN, který patří i vzhledem k výraznému použití zeleně k velmi oceňovaným příkladům moderní tuzemské architektury.

Z dalších témat a rubrik jistě zaujme ohlédnutí za mimořádně povedeným 22. ročníkem veletrhu Střechy Praha, který na stránkách časopisu hodnotí organizátoři i zúčastněné firmy a osobnosti. Kromě toho přinášíme informace o průběhu odborné konference Izolace nebo výsledky oblíbené soutěže Memoriál Antonína Fajkoše, který cílí na nadějné studenty.

Těšit se můžete také na pravidelné novinky z našich oborových cechů, za které bude tentokrát mluvit mimo jiné cechmistr Trenčínského kraje Stanislav Derka.

Příjemné čtení přeje redakce časopisu Střechy-Fasády-Izolace!

Z obsahu vydání 3/2020:

Cech klempířů a pokrývačů a tesařů ČR slavil oceňováním a prací, str. 5
Stánek, soutěže a rady opět přilákaly návštěvníky

Veletrh Střechy Praha 2020 posunul laťku kvality zase výš, str. 10
Představilo se na 170 vystavovatelů z osmi zemí

Memoriál Antonína Fajkoše vyhledává talenty na střeše, str. 14
Příští ročník bude jubilejní, desátý

Snem Cechu strechárov Slovenska potvrdil smerovanie cechu, str. 16
Slovenskí strechári sa stretli v Tatranských Zruboch

Základní principy rekonstrukce provozního pláště, str. 18
Dokončení odborného seriálu

Izolace jen proti vlhkosti, str. 36
Co všechno je důležité

Je vidět, že lidé mají střechy rádi, str. 38
Palác Lucerna láká

Používanie OSB dosiek v skladbe jednoplášťovej plochej strechy, str. 39
Ako sa vyhnúť fatálnym následkom

Díky zeleným střechám jsme na dobré cestě, str. 48
Rozhovor o podpoře zelených střech v Brně

DRN – zelený dům s inspirací, str. 50
Ostrůvek zeleně v centru Prahy

Technické aspekty návrhu zelené střechy, str. 56
Základní konfliktní situace

Parotěsná vrstva v souvrství střešní zahrady, str. 60
Požadavky na parozábrany

Aktuální číslo i další vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace si můžete objednat formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email