Světlovody a jejich požární odolnost

24. 1. 2022

Bezpečnost staveb je dnes téma číslo jedna na všech novostavbách. Vliv požární ochrany je a do budoucna bude jeden z nejdůležitějších parametrů stavby. Jak se říká, bezpečnost nadevše.

Tubusové světlovody v tomto úhlu pohledu mají relativně těžkou úlohu. Jak mají splnit požární odolnost světlovodu, který prostupuje přes několik vrstev stavby od stropu místnosti až po střechu. Světlovod často prochází několika požárními úseky a nesmí narušit požární úroveň v žádné vrstvě. Současní výrobci světlovodů zatím žádné systémové řešení nenabízí. A ono to v zásadě ani nelze, protože každá stavba má svá specifika.

Nicméně jsou firmy, jako například KLIMAHAUS s.r.o., která se na tuto problematiku poměrně výrazně specializuje. Jen v letošním roce instalovala desítky světlovodů se speciální protipožární ochranou.

Dle požadavku stavby je vždy velmi důležitá komunikace se stavbou a znalost přesných požadavků od požárního specialisty. Hraje roli, v které části světlovod protíná požární vrstvu, a také jestli má být světlovod chráněn z vnějšku, nebo zevnitř konstrukce.

Podle toho se volí jedno z vhodných protipožárních řešení. Zřejmě nejjednodušší je, pokud to požadavky dovolí, když se světlovody „jen“ obalí vhodným typem speciální požární vrstvy. Buď technickou rohoží, nebo se tubus světlovodu obestaví protipožárním sádrokartonem.

V případě svislé vrstvy lze volit protipožární přepážky přiznané nebo zapuštěné do protipožární vrstvy. Záleží na tom, jestli bude přepážka přímo v podhledu, nebo nad podhledem v protipožární úrovni. Podle požadované délky požární odolnosti se volí tloušťka protipožárního skla a síla ochranné protipožární vrstvy. Zásadní pro funkčnost celého systému je také konstrukční uchycení celé protipožární přepážky k nosné konstrukci.

Při návrhu protipožárního světlovodu je nutné také pohlídat svítivost světlovodu, protože i přes použití nejčiřejšího protipožárního skla dochází k jisté ztrátě světla, a proto se musí zvolit typ světlovodu, který s touto ztrátou světla počítá.

Pokud se tedy setkáte při realizaci stavby s požadavkem na požární odolnost světlovodu, můžete využít služeb firmy KLIMAHAUS s.r.o. (www.klimahaus.cz), která Vám zpracuje návrh a dokáže i celou záležitost zrealizovat. Samozřejmostí je i dodávka všech osvědčení a certifikátů od požárního technika pro kolaudaci stavby.

Ing. Radim Otýpka, technický poradce firmy Klimahaus, s.r.o.

Komerční sdělení

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email