Sympózium STRECHY bude v náhradnom termíne

22. 11. 2021

Vážení priatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci rozhodovacieho konania Odborných garantov sympózia, zástupcov hotela a členov organizačného tímu, sa konanie Bratislavského sympózia STRECHY 2021 prekladá na náhradný termín: 22. – 23. február 2022 (utorok, streda).

Organizátori pristúpili k tomuto rozhodnutiu z toho dôvodu, že situácia s kovidom sa radikálne zhoršuje. Počet prihlásených účastníkov (prednášajúcich aj poslucháčov) neustále klesá, čím konanie sympózia nie je zmysluplné.

Napriek snahe organizátorov a intenzívnych príprav na sympózium, sme po dohovore so zástupcami hotela Bratislava konanie sympózia presunuli na mesiac február 2022. Veríme, že výberom tohto náhradného termínu sa vyhneme kritickému obdobiu bežných chrípkových ochorení a sympózium sa nám podarí úspešne zorganizovať.

Ďakujeme za pochopenie, za Vašu priazeň a ostávame s pozdravom.

Ing. Eduard Jamrich (odborný garant sympózia STRECHY 2021 a predseda CSS)

www.cechstrecharov.sk

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email