V Telči slavnostně pasovali nové tovaryše

13. 9. 2019

Dobrý řemeslník, to je dnes jehla v kupce sena. Nejen z tohoto důvodu pořádá Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR (dále CKPT) slavnostní ceremoniál Pasování učňů na tovaryše. Demonstruje tím společenský význam absolventů učňovských oborů a současně vysílá k mladým řemeslníkům signál, že v praxi mohou počítat s jeho podporou jako s garantem kvalitního řemesla.

Slavnostní ceremoniál proběhl už pošestnácté a tradičně jej organizoval CKPT – Region Vysočina. Nezměnilo se ani místo konání, kterým byl opět zámek v Telči. Reprezentativní prostředí, důstojná atmosféra a řada významných hostů učinily z Pasování učňů 2019 událost srovnatelnou s vysokoškolskými promocemi.

V pondělí 24. června 2019 přítomné přivítal sám hradní pán Zachariáš z Hradce s manželkou Kateřinou z Valdštejna a oba pak celé slavnosti přihlíželi. Za zvuku fanfár do sálu vstoupil průvod v čele s patronkou pokrývačů svatou Barborou, následovanou pážaty, hodnostáři cechu a představiteli čtyř zainteresovaných škol.

Vážnost celé akci dodala přítomnost starosty Telče a zástupců sousedních měst. Mezi hosty mimo jiné nechyběli ani zástupce partnerského Cechu strechárov Slovenska – člen představenstva a krajský cechmistr za Košický kraj Ing. Miloslav Gál s manželkou, opat kláštera Premonstrátů v Nové Říši pan Marian Rudolf Kosík a také čestní členové CKPT Regionu Vysočina – pánové Stanislav Holoubek ,Lubomír Slováček a paní Vlasta Holoubková.

Z rukou ředitelů svých škol žáci nejprve převzali diplomy a následně byli pasováni do stavu tovaryšského. Slavnostní akt pasování provedl cechmistr regionu Vysočina pan Oldřich Svoboda a dostalo se ho patnácti mladým řemeslníkům.  Pasováno bylo 12 tesařů, 1 pokrývač a 2 klempíři.

Doby, kdy se počet pasovaných učňů blížil stovce, jsou nenávratně pryč. Buďme však rádi, že řemeslo zůstalo přitažlivé alespoň pro hrstku mladých. Pokud se mu budou věnovat zodpovědně a s láskou, pak máme všichni naději, že fortel, zručnost a řemeslné dovednosti ani v budoucnosti zcela nevymizí.

Zdroj: Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email