Veletrh Památky – Muzea – Řemesla 2018: Dejme minulosti budoucnost

7. 3. 2018

Pod tímto mottem se ve čtvrtek a pátek 8. – 9. března 2018 na pražském Výstavišti v Holešovicích, v Průmyslovém paláci, uskuteční již 6. ročník mezioborového veletrhu Památky – Muzea – Řemesla 2018.

Veletrh nezasahuje pouze do oblasti památkové péče, záchrany a konverze historického dědictví a do sféry projektování a stavitelství, ale také restaurátorství a uměleckého řemesla, muzejnictví, představí se tu nové materiály a technologie, zajímavé projekty, interaktivní ukázky či workshopy

Letos se představí víc jak 100 vystavovatelů se širokou škálou činností a aktivit. Nejen pro majitele hradů a zámků, ale také pro chalupáře budou zajímavé nejmodernější metody izolací a sanací zdiva. Určitě zaujme také ukázková expozice Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů, kde ti nejlepší mistři oboru předvedou ukázky a poradí s nejrůznějšími formami výmalby včetně historických replik.

Mistři z obce Lipová ve Šluknovském výběžku poradí s opravou zdí u podstávkových objektů, další zase poradí s hliněnými omítkami a dokonce i se stavbou hliněné pece na chleba. O poradenství v této sféře se postará stánek ČKAIT – komory inženýrů, kde ovšem bude také hodně místa, vč. doprovodné výstavy, věnováno Industriálnímu dědictví a novodobému využití průmyslové architektury. Neotřelé projekty v oblasti rekonstrukce památkových objetků i souborů nabídne expozice Fakulty architekury ČVUT.

Samostatnou kapitolou veletrhu budou restaurátoři a řemeslníci. Tradičně atraktivní expozici připravil i Národní památkový ústav například s ukázkami archeologické práce. Výjimečnou bude letos expozice Ministerstva kultury – Národního ústavu lidové kultury zaměřená na nositele lidových tradic s ukázkami práce špičkových mistrů – řezbář, podmalba na sklo, dřevěné hračky, výroba tkalcovských strojů a košíkářství.

Zdroj: incheba.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email