Větrat či nevětrat půdní prostor?

6. 9. 2018

Letošní „tropické“ léto nám ukázalo, jak moc kvalitně máme zateplené střechy. Spousta lidí se však stále mylně domnívá, že tepelná izolace vyřeší všechny problémy s teplem v domě. Ve skutečnosti to ale není pravda. Je potřeba si uvědomit, že tepelná izolace je jen „tepelná brzda“. Dokáže teplo přibrzdit, ale při dlouhodobém působení všudypřítomné teplo přes izolaci stejně projde… Proto je důležité mít správný časový prostor na fázi ochlazení.

V normálních podmínkách se děje ochlazení během noci. Toto však přestává fungovat v případě, kdy se vyskytnou tropické noci a venkovní teplota neklesne pod 20 °C. Pak nedojde k dostatečnému ochlazení objektu a teplo se drží uvnitř zaizolovaného domu. Tím se situace otáčí a dobře izolovaný dům se chová jako akumulátor tepla. Všechny stěny a stropy jsou pěkně vyhřáté a drží teplo dlouhodobě v interiéru.

Jaké je pak řešení?

Pomineme-li běžné prvky na stínění oken (venkovní žaluzie) nebo drahý provoz klimatizace, pak nám nezbývá, než se zaměřit na kvalitní odvětrání střechy, protože ta je od slunce nejvíce přehřívána. Střešní plášť včetně půdního prostoru je v těchto podmínkách extrémně důležité větrat, protože rozpálená střecha přehřeje půdní prostor, a pokud se teplo rychle neodvětrá, tak se postupně přesouvá přes strop do podkrovních místností, a to už je velmi nepříjemné.

Pokud tedy máte celý dům a střechu velmi kvalitně zatepleny, pak se teplo, které pronikne dovnitř budovy, velmi dlouho udrží… Kvůli tomu je velmi důležité půdní prostor, a to bez rozdílu jestli je přístupný nebo uzavřený resp. nepřístupný, co nejlépe odvětrat.

K tomu účelu můžete použít buď běžné prvky odvětrání, nějaké větrací komínky, nebo můžete použít aktivní větrání pomocí ventilačních turbín LOMANCO. Tyto hlavice jsou k tomuto účelu předurčeny. Hlavice průběžně přes celý den i noc umožní odvod přehřátého vzduchu z půdního prostoru, a tím pádem omezí nežádoucí pronikání tepla přes strop do místností.

Pro běžný rodinný domek se šikmou střechou a délkou hřebene 10 m se používají dvě hlavice BIB 12 (305 mm) nebo BIB 14 (356 mm) v setu pro šikmou střechu. Hlavice se umístí blízko hřebene, tak aby na ně foukal vítr. Délka hřebene se rozdělí na 4 části a hlavice se umístí v 1/4 od okraje (od štítu) střechy.

Často se dělá chyba, že se hlavice umístí rovnoměrně do třetin střechy. To je špatně, protože je potřeba zohlednit fakt, že kraj střechy a zákoutí se vždy odvětrává hůře než volná plocha, proto musí být turbíny posunuty blíže k okrajům střechy. Hlavice po instalaci umožní odvod přebytkového tepla z půdního prostoru a dokáže výrazně snížit celkové teplotní zatížení objektu.

Z praxe je prokázané, že u běžných rodinných domů, které byly dodatečně osazeny turbínami LOMANCO, došlo k citelnému zlepšení prostředí.

I když se může zdát, že poklesem teploty na půdě ze 70 °C na 50 °C nedojde k zásadnímu ochlazení, není to pravda. Tento pokles v praxi znamenal snížení teploty i v podkrovní místnosti o 3 až 4 °C. A věřte tomu, že mít v místnosti 33 °C nebo „jen“ 29 °C je hodně velký rozdíl!

V případě, že máte klimatizaci a myslíte si, že odvětrat půdu nepotřebujete, tak mýlíte se ještě více. Přirozeným poklesem teplot výrazně snížíte zatížení klimatizace, a tím i cenu za provoz. Mít snížené náklady na chlazení je také velmi zajímavé. Investice do jedné či dvou turbín se pak může vrátit během jednoho léta.

Odvětrání podstřešních prostor je jedním ze základních důvodů, proč vůbec ventilační turbíny v USA před 70 lety vznikly. Již odedávna lidé řeší přehřívání domů přes půdu a turbíny LOMANCO jsou řešením tohoto problému.

Navíc, čím lépe půdní prostor odvětráte, tím to bude přínosnější i v zimním období, ale o tom až příště…

Ing. Radim Otýpka, technik LOMANCO

Komerční sdělení

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email