Vzdělávání: Už v lednu začne další dvouletý kurz památkové péče

29. 11. 2019

Další ročník dvouletého rekvalifikačního kurzu památkové péče, určeného nejen pracovníkům Národního památkového ústavu (NPÚ), ale všem, kdo mají zájem si doplnit či rozšířit základní přehled o disciplínách památkové péče, bude zahájen 28. ledna 2020.

Kurz akreditovaný ministerstvem školství vychází z potřeb památkářské praxe a poskytuje účastníkům ucelený přehled o všech činnostech souvisejících s péčí o památky – od základní charakteristiky přes právní ochranu až k problematice péče o jednotlivé druhy památek a základní technologické postupy při opravě, obnově a restaurování památek a jejich prezentaci.

Kurz zahrnuje předměty jako vývoj architektury a stavitelství, historie památkové péče, průzkumy, evidence a dokumentace památek, ekonomické aspekty památkové péče či technologie údržby a obnovy stavebních památek.

V rámci studia absolvují posluchači tři zkoušky formou testu, dvě ústní zkoušky, vypracují esej a tři písemné seminární práce. Výuka je doplněna několika exkurzemi. Studium je ukončeno závěrečnými ústními zkouškami a obhajobou písemné práce. Úspěšní absolventi obdrží vysvědčení spolu s osvědčením o rekvalifikaci.

Výuka probíhá jedenkrát měsíčně (úterý a středa) v sídle generálního ředitelství NPÚ v Praze, Liliová 219/5. Cena kurzu je 8 tisíc Kč, pro studenty a nevýdělečně činné 4 tisíce Kč, pro zaměstnance NPÚ je kurs bezplatný. Kurzovné se hradí ročně nebo v pololetních splátkách.

Více informací najdete na webu NPÚ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email