Zachytávače snehu pre strešné krytiny KJG

Výhody zachytávačov snehu KJG

Zachytávače snehu sú dôležitým respektíve nevyhnutným strešným doplnkom na strechách a iných konštrukciách v oblastiach so snehovými zrážkami, aby predchádzali zosuvom snehu a potenciálnym poškodeniam. Tieto prvky sú navrhnuté tak, aby zadržiavali sneh na streche a bránili jeho hromadeniu sa na nežiaducich miestach alebo jeho pádu z výšky, čo by mohlo predstavovať riziko pre ľudí a majetok.

Zachytávače snehu sa obvykle inštalujú pozdĺž okraja strechy a môžu mať rôzne formy, ktoré nájdete v našom katalógu podľa druhu strešnej krytiny KJG. Tieto prvky zabraňujú snehu v sklzoch zo strechy tým, že ho zachytávajú a postupne ho uvoľňujú, keď sa teplota zvýši a sneh sa začne topiť. Ich správna inštalácia a údržba sú kľúčové pre zachovanie bezpečnosti a integrity strechy počas zimných mesiacov.

Objekt: Hotel Vesel
Krajina: Slovensko – Donovaly
Realizačná firma: Michal Čík – PAMASTAV s.r.o., PLUTADACH s.r.o.
Typ stavby: rekonštrukcia
Materiál: pozink lakovaný
Farba: antracit RAL: 7016
Spracovanie strechy: strešná krytina KJG FALZ, zachytávače snehu
Spracovanie odkvapového systému: odkvapový systém polkruh

Komerční sdělení KJG, a.s.