Ze světa: Náročné estetické i technické požadavky splňuje dvojitá fasáda

22. 6. 2020

Cube Berlin je nápadná jedenáctipodlažní kancelářská budova nacházející se na Washingtonově náměstí v městské části Europacity v Berlíně. Stavba o rozloze 19 tisíc metrů čtverečních je příkladem propojení inovativního architektonického designu se složitými konstrukčními a energetickými požadavky inteligentní kancelářské budovy.

Cube Berlin, navržený architekty z kodaňského studia 3XN Architects, zaujme na první pohled díky plně prosklené dvouplášťové odvětrávané fasádě, která budovu začleňuje do okolního prostředí. Unikátní fasáda, vyrobená na míru, plní svou funkci nejen po estetické stránce, ale také vyhovuje vysokým požadavkům na konstrukci a energetickou náročnost.

Plně prosklená fasáda esteticky upoutá kolemjdoucího na první pohled. Kombinace použitého skla odráží okolí budovy ze všech stran. Fasáda změnou vzhledu reaguje na počasí, denní dobu i úhel pohledu. Za sklem vnější fasády, obepínající budovu v trojúhelníkovém vzoru, se nachází „ustoupená, tzv. teplá fasáda“. Přístupové body charakterizují kloubové otvory umístěné na všech čtyřech stranách fasády v několika podlažích.

„Naše počáteční myšlenka byla – vymodelovat budovu tak, aby vytvořila dialog mezi městským prostorem, okolními budovami a životem na Washingtonově náměstí. Chtěli jsme, aby budova fungovala na náměstí také jako socha, proto jsme zvolili reflexní sklo, zvýrazňující povrch a zároveň vizuálně odrážející okolí,“ uvedl partner ve studiu 3XN a zároveň architekt projektu Torben Østergaard.

Dalším důležitým designovým prvkem byla maximalizace přirozeného denního světla pro uživatele budovy. „Vzhledem k tloušťce podlahových desek jsme se zaměřili na plně zasklenou fasádu, nejen abychom vytvořili co nejlepší možné podmínky pro využití denního světla, ale také abychom navodili mimořádný pocit, který poskytují okna, sahající od podlahy až ke stropu, díky skvělým výhledům do okolí,“ dodal Østergaard.

Energeticky úsporné

Projekt vyniká nejen díky své unikátní architektuře, ale také mimořádnou enviromentální udržitelností. Ve srovnání s tradičními kancelářskými budovami má nízkou spotřebu energie. Rozhodujícím faktorem zde byla provětrávaná fasáda. Kromě toho, že fasáda zprostředkuje přirozené denní světlo, poskytuje také účinnou ochranu před solárními tepelnými zisky a zároveň uživatelům nabízí benefity přirozeného větrání. „Prosklení vnější fasády je navrženo z vrstvených skel s protislunečními povlaky a také s PVB-fólií, absorbující sluneční záření, abychom zabránili přehřívání prostoru mezi vnějším a vnitřním pláštěm budovy,“ uvedl Joachim Fauth z Drees & Sommer.

„Naším cílem v případě tohoto projektu je zlatý certifikát DGNB. Návrh fasády je energeticky velmi úsporný a společně s chytrým technickým konceptem, který mimo jiné zahrnuje opětovné získávání energie z tepla, celkově přispívá k efektivnímu energetickému řešení popírajícímu rozšířenou myšlenku, že skleněné budovy jsou neúsporné,“ uvedl vedoucí vývoje i investora CA Immo Matthias Schmidt.

Další výzvou byla konstrukce vnější skleněné obálky z vrstveného skla s PVB-fólií, absorbující sluneční záření, zesílená o další strukturální fólii, která s ní navíc musela být kompatibilní. Toto řešení bylo vyvinuto od nuly a během fáze navrhování a konstrukce muselo projít schválením dle platných stavebních předpisů na národní úrovni. Přidáním další strukturální mezivrstvy byla zvýšena stabilita hran a sníženo riziko delaminace vrstveného skla při současném snížení indexu žloutnutí.

„Chcete-li navrhnout takový složitý produkt, potřebujete skutečnou týmovou práci, čehož se nám podařilo během navrhování docílit. Dodavatelé skla a PVB-fólie, architekt i fasádní konzultant spolu úzce spolupracovali,“ popsal Joachim Fauth.

Odborné poradenství a technická podpora

Tým Guardian Glass, zapojený do projektu, poskytoval kromě dodávek skel s povlakem také odborné poradenství. „Největší výzvou bylo spojit dvě věci: nejdříve návrh a estetický koncept architekta a poté technické požadavky budovy. Museli jsme identifikovat správné produkty, které bychom mohli použít. To zahrnovalo provedení různých testů a výpočtů, jakož i výrobu mnoha vzorků,“ řekl manažer prodeje skla ze společnosti Guardian Glass Olivier Beier Costa, který se podílel na projektu.

Článek původně vyšel v červnovém čísle časopisu Střechy-Fasády-Izolace, který si můžete objednat formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.(red), foto: Guardian Glass

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email