100DOLY oceněný solitér

18. 3. 2022

Rodinný dům tvoří dva paralelní, vzájemně propojené objekty archetypálního průřezu, posazené na uměle vytvořeném návrší. U pláště budovy se architekt a investor rozhodli pro titanzinek RHEINZINK prePATINA, který je odolný, robustní, bezúdržbový, a zároveň opticky elegantní a ekologický. Díky tomuto objektu získal v listopadu 2021 RHEINZINK třetí, bronzové ocenění architektů v soutěži ARCHITECTS‘ DARLING® Awards v kategorii Nejlepší referenční objekt. Dvě zlaté medaile RHEINZINK získal v kategoriích Šikmá střecha a Opláštění budov.

Architekt: Ing. arch. Marián Minarovič, Ing. arch. Tomáš Benák, Žabokreky nad Nitrou, Slovensko

Realizace: 2017–2019

Realizátor: Ratislav Turanec & Peter Ondrejka, Kamenná Poruba, Slovensko

Místo: Skačany, Slovensko

Technické údaje: Objekt A

Střecha: 198 m2, 0,5 t, RHEINZINK- prePATINA schiefergrau, dvojitá stojatá drážka

Fasáda: 129 m2, 0,9 t, RHEINZINK- prePATINA schiefergrau, úhlová stojatá drážka

Detaily oplechování oken: 0,2 t, RHEINZINK- prePATINA schiefergrau, drážkový panel

Technické údaje: Objekt B

Střecha: 63 m2, 1,3 t, RHEINZINK- prePATINA blaugrau, dvojitá stojatá drážka

Fasáda: 49 m2, 0,3 t, RHEINZINK- prePATINA blaugrau, úhlová stojatá drážka

Detaily oplechování oken: 0,2 o, RHEINZINK- prePATINA blaugrau, drážkový panel

Technické poradenství k objektu poskytoval: Ing. Miroslav Komzala, RHEINZINK SK s.r.o.

STODOLY

Ve Skačanech, malém slovenském městě ležícím 165 km severozápadně od Bratislavy uprostřed zemědělské oblasti, žije asi 1350 lidí. Po staletí zde mezi typické stavby patřila stodola, dnes už historická zemědělská budova. Její jednoduchá, ale výstižná forma posloužila architektovi panu Mariánu Minarovičovi jako vzor pro návrh a dimenzování neobyčejného rodinného domu. Byla také inspirací pro pojmenování. „100DOLY“ je název domu, vytvořený malou slovní hříčkou ze slov stodoly a sto. Zdálky viditelný dům solitér, spočívající na umělém vršku jako na trůně, je pokryt střešní krytinou a fasádním obkladem z titanzinku RHEINZINK.

100DOLY tvoří dva různě velké objekty s orientací sever–jih. Na severním konci většího je v přízemí umístěna garáž a na jihu party prostor, který lze otevřít do zahrady velkorysou posuvnou prosklenou stěnou. V obytném horním patře spojuje prosklená chodba obě části objektu a zároveň otevírá malý balkon s výhledem na jih. V suterénu menšího objektu je sklepní místnost a koupelna pro party místnost.

Technické řešení a zajímavosti

Kompletní opláštění titanzinkem RHEINZINK- prePATINA kombinuje tři různé systémy pokládky: úhlovou stojatou drážku, dvojitou stojatou drážku a drážkový panel.

Neobvyklé je použití pásů různých šířek a průběh jejich linií od hřebene přes okap až k patě horního podlaží. Technickou zajímavostí jsou také skryté žlaby a svody dešťové vody umístěné v předsazené fasádě. Výrazné hluboké a zužující se podhledy u prosklených štítů na severu a jihu obou objektů jsou další specialitou. Z vnější strany jsou integrovány do konstrukce a designu fasádního obkladu, na okenní straně byl použit systém drážkových panelů s neviditelným upevněním.

Zeptali jsme se realizátora:

Proč byl na střechy i fasády vybrán právě RHEINZINK?
Přírodní ekologický materiál koresponduje se zaměřením investora na přírodu a ekologii (vlastní zahradnictví v blízkosti objektu). RHEINZINK vhodně zdůrazňuje jednoduché linie obou objektů a ladí s dalšími přírodními materiály a s okolní zelení.

Proč byly použity dva povrchy materiálu, blaugrau a schiefergrau?
Spoluvytvářejí kontrast objektů. Objekty mají stejný tvar archetypální stodoly, ale přesto se liší tak, jak tomu bylo i v historii: malý–velký, světlý–tmavý.

Konstrukce fasády (zevnitř ven):
– interiérová omítka,
– pórobetonové tvárnice + ocelový rám z H-profilů á 3,00 m,
– parozábrana Sd min 100 m,
– zateplení PIR-panel tl. 120 mm,
– OSB 3 P+D-deska tl. 25 mm,
– RHEINZINK prePATINA tl. 0,70 mm.

Střešní konstrukce (zevnitř ven):
– interiérová omítka,
– pórobetonové stropní  tvárnice + ocelový rám z H-profilů á 3,00 m,
– betonová zálivka tl. 60 mm,
– parozábrana Sd min 100 m,
– dřevěná vaznice 100/100 kotvená do stropu á 900 mm + zateplení styrodur tl. 100 mm,
– zateplení styrodur tl. 120 mm,
– OSB 3 P+D-deska tl. 25 mm,
– strukturovaná rohož,
– RHEINZINK prePATINA tl. 0,70 mm.

Konstrukce oplechování oken:
– dřevěná konstrukce, horizontální hranoly 100/100 á cca 900 mm,
– OSB 3 deska P+D tl. 25 mm,
– oplechování RHEINZINK z tabulového plechu tl. 0,80 mm se skrytým kotvením a negativní drážkou.

Které prvky mohly být prefabrikované a co muselo být vyrobeno na místě?
Lem oken byl prefabrikovaný, vše ostatní se vyrábělo na místě. Materiál na střechy a fasády byl dodáván ve svitcích, oplechování oken je vyrobeno z tabulí. Pásy byly upevněny pomocí pevných a posuvných příponek.

Co bylo pro realizaci specifické?
– plovoucí rastr střecha/fasáda,
– zaatikový žlab,
– zabudovaný atypický svod v rámci fasády,
– lem oken.

Co bylo zvlášť náročné?
– každá konstrukce byla atypická,
– ukončení zaatikového žlabu, při kterém se konstrukce prakticky sbíhala do „0“ šířky.

Co by realizátor doporučil svým kolegům pro podobnou práci?
Trpělivost, plánování a pečlivé koordinování stavebních profesí. Důležitá je kvalitní projektová příprava na zpracování detailů, ke slovu přijdou zruční řemeslníci i zkušený technický poradce.

Na co je realizátor zvláště hrdý?
Na lidský přístup, zručnost a profesionalitu řemeslníků a technického poradce.

Technické poradenství RHEINZINK:

Slovensko
Ing. Miroslav Komzala,
tel.: +421 910 955 744,
miroslav.komzala@rheinzink.sk

Čechy mimo oblast Vysočiny
Ing. Martin Link,
tel.: +420 602 333 253,
martin.link@rheinzink.cz

Morava a oblast Vysočiny
Jiří Suchánek,
tel.: +420 602 455 338,
jiri.suchanek@rheinzink.cz

Komerční sdělení RHEINZINK ČR, s.r.o.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email