Cech strechárov Slovenska oslavuje 25 rokov

9. 5. 2022

Už dvadsaťpäť rokov sa tesári, klampiari, pokrývači/strechári, izolatéri a ďalší odborníci z oblasti striech združujú v Cechu strechárov Slovenska. Pri príležitosti tohto výročia sme požia­dali o rozhovor predsedu cechu Ing. Eduarda Jamricha.

Pán predseda, tento rok Cech strechárov Slovenska oslavuje 25. výročie od svojho založenia. Ako chcete toto významné výročie osláviť?
Keď poviete „štvrťstoročie“, tak v ušiach každého toto slovo zarezonuje a náhle spozornie. Je to totiž časové obdobie s míľnikom. A to v každej oblasti bytia. Tri významné dátumy pre cech sú z roku 1997.

  • Cech strechárov Slovenska bol ustanovený dňa 27. 2. 1997.
  • Cech strechárov Slovenska bol registrovaný na MV SR dňa 9. 4. 1997.
  • Ustanovujúci Snem Cechu strechárov Slovenska bol dňa 24. 6. 1997.

Vzhľadom k pandemickým opatreniam sme plánovaný februárový snem preložili na mesiac jún. Práve v mesiaci jún to bude 25 rokov, kedy sa konal Ustanovujúci snem CSS v Banskej Bystrici. Pripravujeme slávnostný priebeh snemu. Plánujeme výrazným spôsobom v porovnaní s predošlými rokmi, po skončení procedurálnych bodov programu, dať priestor časovo rozsiahlej a voľnej vzájomnej diskusii. Na základe našich dlhoročných skúseností sme presvedčení, že možnosť tejto diskusie naši prítomní členovia vysoko ocenia. Na pôde smenu je toto jedinečná príležitosť na výmenu vzájomných bohatých strechárskych skúseností a príležitosť na plodnú diskusiu, ktorá obohatí každého, nielen diskutujúcich. Máme naplánované aj ďalšie spomienkové aktivity, ktoré spestria a oživia spoločné stretnutie členov cechu na sneme v Terchovej.

Dá sa tých 25 rokov fungovania cechu krátko zhodnotiť? Sú ciele a význam cechu iné ako na začiatku?
Cieľ cechu bol už na začiatku jasný a jednoznačný. Postupom času sa napĺňa. Pravdaže, za tých 25 rokov menil svoje podoby. Prispôsoboval sa najmä požiadavkám jeho členskej základne. Som presvedčený, že práve táto spolupráca a aktívna komunikácia s celou členskou základňou cechu na dennej báze vedie k úspechu. 25 rokov tvorivej a náročnej práce prinieslo do našej spoločnosti jednoznačne značku: Cech strechárov Slovenska. Pevne verím, že všetci členovia cechu, ktorí nám aj v nepriaznivých a ťažkých podnikateľských pracovných obdobiach zachovávajú svoju priazeň, sú hrdí, že vykonávajú svoju profesionálnu strechársku profesiu pod odbornou záštitou cechu. Pevne verím, že každoročne obnovovaný Certifikát člena CSS je pre našich členov nielen papierový dokument, ale aj stavovská česť a remeselná hrdosť…


Celý rozhovor si můžete přečíst v květnovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace, které je k objednání formou předplatného, případně v online verzi na Digiport.cz nebo na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email