Chceme co nejméně komplikací ohledně stavebních procesů

13. 9. 2021

V polovině července byl poslanci schválen dlouho diskutovaný nový stavební zákon. Zajímalo nás, co se bude dít po podpisu zákona panem prezidentem, jak budou probíhat veškeré změny a zda ty probíhající změny nezpůsobí komplikace stavebníkům, stavebním firmám a dalším účastníkům, kterých se stavební řízení týká. O rozhovor jsme proto požádali paní ministryni pro místní rozvoj Ing. Kláru Dostálovou.

Paní ministryně, lze nějak popsat harmonogram přípravy funkčnosti zákona a jak se začnou připravovat nové stavební úřady?
Nový stavební zákon nabývá plné účinnosti dne 1. 7. 2023, ale některá ustanovení budou účinná již dříve, což se týká především nové státní stavební struktury. Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady vzniknou již 1. 1. 2022, tímto krokem je zamýšleno zajištění hladkého přechodu zaměstnanců a agendy právě k 1. červenci 2023. Během této doby má budoucí předseda Nejvyššího stavebního úřadu prostor k výstavbě celého aparátu a k případnému zajištění budov, které by mohly být k výkonu agendy na úseku stavebního úřadu třeba. Výběrové řízení na zmíněný post předsedy NSÚ bude v nejbližších měsících předmětem Úřadem vlády vyhlášeného výběrového řízení.

Nenaruší nebo neprodlouží příprava funkčnosti nového zákona už rozběhnutá stavební řízení?
Záměrem postupné přípravy nové státní stavební soustavy je právě co nejméně případných komplikací ohledně stavebních procesů. Vzhledem ke skutečnosti, že se k 1. 7. 2023 přesouvá výkon agendy na úseku stavebního řádu z přenesené působnosti na stát, a k faktu, že se poměrně výrazně mění některé stavební procesy, jsou ve stavebním zákoně podrobně rozepsána přechodná ustanovení týkající se právě aplikace nových procesních postupů na stávající řízení…


Celý rozhovor si můžete přečíst v zářijovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace, které je k objednání formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email