Dům s nadčasovým designem a příjemným prostředím

15. 8. 2019

Podíl pasivních domů, tedy staveb s velmi nízkou potřebou energie, zůstává na tuzemském stavebním trhu konstantní. Český statistický úřad uvedl, že za rok 2018 bylo z celkového počtu 19 156 nově postavených rodinných domů v pasivním standardu 6 %. To znamená, že jich bylo podobně jako v roce předchozím dokončeno více než tisíc. Byla mezi nimi i administrativní budova ve Valašských Kloboukách, která získala jednu z cen v soutěži Pasivní dům 2018.

Ze soutěžní přehlídky, které se zúčastnilo celkem 66 přihlášených staveb, si záměrně vybíráme vítěze kategorie „Zelená rekonstrukce“, a to proto, že slouží jako příklad proměny zastaralého objektu v moderní firemní sídlo. Rekonstrukcí a přístavbou se podařilo nejen zatraktivnit část průmyslového areálu ve Valašských Kloboukách, ale také snížit energetickou náročnost a vytvořit nové prostorové uspořádání s o poznání přívětivějším pracovním zázemím.

Právě zajištění příjemného prostředí uvnitř budovy bylo jednou z priorit, na které Antonín Borýsek ze zlínské realizační firmy Navláčil společně s architektkou Štěpánkou Talašovou postavili celý projekt. K dosažení stanoveného cíle využili principů pasivního domu, pro který je obecně typické nadstandardní zateplení, zabudování kvalitních izolačních oken a dveří, precizní provedení obvodového pláště či řízená výměna vzduchu umožňující stálý přísun čerstvého vzduchu.

Jak stavitelé přistupovali k objektu, který stojí v lokalitě obklopené kopci Bílých Karpat? „Stavba před rekonstrukcí působila v daném prostředí neutěšeně. Bylo znát, že pochází z dob minulých. Místo si žádalo jiný přístup, a protože se navrhováním energeticky úsporných domů zabýváme řadu let, nebylo pochyb o tom, že půjdeme v tomto směru dále,“ uvedli zástupci realizační firmy.

Rekonstrukce očistila objekt od nefunkčních prvků, čímž se odhalila jednoduchá dvoupodlažní hmota kvádru. Železobetonová přístavba druhého nadzemního podlaží rozšířila plochu kanceláří a zároveň na jižní fasádě vytvořila předsazení, které umožňuje kryté stání. Na první pohled zaujme fasáda s kombinací několika stavebních materiálů vycházející z celkového hmotového konceptu. Hlavní akcent celé stavbě přitom dávají horizontálně kladené dřevěné lamely ze sibiřského modřínu.

Autoři počítají s tím, že dřevo nejen vynikne a naváže na okolní přírodu, ale že také postupem času změní barvu, ztmavne a zešedne. Zatímco bezúdržbový dřevěný obklad výraz domu polidští, industriální dojem navozuje šedý plech mezi okny, šedé okenní rámy nebo žaluzie. Nadčasový design umocňuje třetí nadzemní podlaží s bílým omítaným povrchem a terasou. Výrazným prvkem jsou i velkoformátová zasklení propojující interiér s exteriérem.

„Celý projekt byl zpracován na vysoké úrovni BIM projektování, díky které bylo možné zajistit kvalitu složité rekonstrukce, která trvala jeden rok. Nejoblíbenější částí domu je denní místnost, tzv. hnízdo, které je uprostřed celého domu. Zaměstnanci se tam mohou oddechnout, najíst, ale hlavně vypnout a zrelaxovat,“ doplnili stavitelé, kteří si cení toho, že se jim podařilo vytvořit dům s pohodovým prostředím.

Podle údajů Centra pasivního domu, které bylo vyhlašovatelem soutěže Pasivní dům 2018, je v Česku již více než 6 tisíc pasivních domů. O tom, jakými vlastnostmi se vyznačují, řekne více přehled technických parametrů administrativní budovy ve Valašských Kloboukách.

Konstrukce: zděná, monolitická

Prostory: podlahová plocha 741 m2, užitná plocha dle PHPP 728 m2 a obestavěný prostor 3 628 m2

Energetické vlastnosti:

Měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 19,6 kWh/(m2a)

Měrná potřeba tepla na vytápění: 19,6 kWh/(m2a)

Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění: PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)

Energetická náročnost budovy (dle PENB): A – mimořádně úsporná

Celková potřeba primární energie dle PHPP: 82 kWh/(m2a)

Celková potřeba primární energie: 82 kWh/(m2a)

Skladba stěny (celková tloušťka 480 mm):

Z exteriéru bílá omítka tenkovrstvá probarvená, základní nátěr, sklo-textilní síťovina do lepicí a stěrkové cementové hmoty; sendvičové izolační desky certifikované na skladby DP1; EPS 100F grafitový tloušťky 230 mm; hydrofobizovaná minerální vata tloušťky 30 mm (vlákna podélně); hmoždinky pro zapuštěnou montáž; pórobetonové tvárnice tloušťky 200 mm a vápenocementová omítka.

Výplně otvorů: dřevo-hliníková okna s trojsklem, celkové Uw: 0,78 W/m2K

Zdroj a foto: Pasivní dům 2018

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email