Důvody výběru střešních PVC fólií s vyšší tloušťkou

19. 1. 2018

Proč používat PVC krytiny s větší tloušťkou? Vyplatí se silnější fólie i přes vyšší cenu?

V 70. a 80. letech převládaly v Evropě krytiny s tloušťkou 1,2 mm. Obdobná situace převládala také v USA, kde byly z počátku rozšířeny krytiny z PVC fólie první generace o tloušťce pouhých 1,14 mm. Postupně však uvážliví evropští i američtí zákazníci pochopili, že cenový rozdíl u krytiny s tloušťkou 1,5 mm a větší se vyznačuje řadou pozitiv, jako jsou vyšší trvanlivost a spolehlivost střechy.

Obliba v používání „tlustých“ PVC fólií se odrazila i v požadavcích technických norem. Např. švýcarské standardy SIA 280/281 pro nové izolační krytiny počítají s takovými hodnotami odolnosti vůči kroupám, že prakticky zakazují použití střešních krytin s tloušťkou menší než 1,5 mm.

NEGATIVNÍ VLIVY PŮSOBÍCÍ NA STŘECHU

Během provozu jsou střechy komerčních budov vystaveny vlivům okolního prostředí (působení větru a sněhu, změny teplot, vliv slunečního a UV záření), které vedou ke zrychlenému stárnutí a opotřebení hydroizolační fólie. Největší škody však nejčastěji způsobuje lidská činnost. K poškození střechy zpravidla dochází v důsledku nedodržení prováděcích zásad a při jejím následném provozu.

Problémy nastávají při skladování stavebního materiálu na ploché střeše, vlečení těžkých předmětů po povrchu střechy, neuklizený stavební odpad, ale také i trhliny způsobené bodovým mechanickým zatížením během chladných měsíců. Často se jedná také o žhavé nedopalky cigaret, dopadajících na střechu (týká se především střech pod okny hotelů a studentských kolejí).

ZKUŠENOSTI ZE SVĚTA

Během desítek let používání „tenkých“ střešních PVC fólií došli výrobci v Evropě k přesvědčení, že optimální tloušťka těchto krytin by neměla být menší než 1,5 mm. Např. podle údajů spol. AMI Consulting je více než 80 % PVC fólií prodávaných v Evropě s tloušťkou 1,5 mm a vyšší.

ZVÝŠENÁ RÁZOVÁ HOUŽEVNATOST

Zvýšení tloušťky fólie z 1,2 mm na 1,5 mm vede ke zvýšení rázové houževnatosti – z 500 mm na 800 mm výšky pádu břemene. Pro fólie o tloušťce 2,0 mm je tato hodnota 1 500 mm. Nejen pád břemen na hydroizolaci je spjat s rázovou houževnatostí, jedná se také o následky atmosférických srážek, především krup. Ty se vlivem klimatických změn zvětšují a jejich destrukční účinek roste.

Metodu pro určení rázové houževnatosti uvádí EN 12691: na vzorek fólie umístěné na tvrdý podklad se z určené výšky pouští sférické břemeno o váze 500 (±5) gramů.

TRVANLIVOST

V důsledku klimatických vlivů a mechanického otěru se tloušťka PVC fólie na střeše s postupujícím časem zmenšuje. Snižování její tloušťky závisí na výchozí kvalitě materiálu krytiny a intenzitě působících vlivů. Průzkumy prokázaly, že zvýšením tloušťky fólie o 0,3 mm se předpokládaná doba životnosti u takové krytiny zvýší přibližně o 15 let!

Pro zajištění kvality a trvanlivosti PVC fólií je významná tloušťka horní vrstvy polymeru nad výztužnou vložkou. Ta je ve fólii LOGICROOF 1,5 mm (produkt společnosti TechnoNICOL) ve srovnání s fólií LOGICROOF 1,2 mm v průměru o 25 % větší, což nám dovoluje hovořit o výrazném zvýšení provozní trvanlivosti fólie. Pokusy se stárnutím vzorků PVC fólií v klimatické komoře závodu LOGICROOF ukazují, že průměrné snížení tloušťky fólie je cca 0,15 mm za 10 let.

KVALITA SVARŮ

Nekvalitní svar může vést k porušení celistvosti střešní krytiny a stát se příčinou zatékání. Větší množství polymeru ve fólii s vyšší tloušťkou zajišťuje rovnoměrný únik hmoty ze spodní vrstvy podél celého svaru a umožňuje tak při stejných podmínkách získat stabilně kvalitní svar. Získání kvalitního svaru závisí v první řadě na správném výběru parametrů svařování – teplotě horkého vzduchu a rychlosti automatického svařovacího zařízení. Parametry se mohou měnit v závislosti na podmínkách okolního prostředí (rychlost větru, teplota vzduchu, vlhkost aj.). Výrobci krytin a svařovacích zařízení doporučují před začátkem prací nebo při prudkých změnách počasí provést zkušební svařování vzorků fólie.

Rozsah hodnot parametrů svařování, při nichž je možno získat kvalitní svar za podmínek daných okolním prostředím, se nazývá „svařovací okno“. Z hlediska praxe – čím je „svařovací okno“ u konkrétní fólie větší, tím je pravděpodobnější, že získáme při změně počasí během svařování kvalitní svar. „Svařovací okno“ je dáno složením fólie (především druhem a množstvím tepelných stabilizátorů, které jsou použity při výrobě PVC fólie). Speciálně zvolené složení PVC fólie LOGICROOF umožňuje provádět kvalitní svařování v širokém spektru rychlostí a teplot.

Maximální možná tloušťka plastových hydroizolačních pásů v projektech přináší vyšší spolehlivost střechy a snižuje náklady na její údržbu.

Plastové hydroizolační pásy TECHNONICOL, vyráběné pod obchodní značkou LOGICROOF, jsou nejmodernějším hydroizolačním materiálem. Tyto fólie jsou vyrobeny z vysoce kvalitního měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P). Díky unikátnímu složení fólií, obsahujícímu plastifikátory poslední generace a další přísady, získává střešní krytina řadu výhod, např. dlouhou životnost, odolnost proti ultrafialovému záření, vysokou požární bezpečnost a udržuje svou plasticitu i za teplot hluboko pod nulou. PVC fólie LOGICROOF je vyráběna nejmodernější metodou vytlačování. Tato technologie umožňuje vyrábět krytinu s homogenní strukturou a bez vnitřních vad, což zajišťuje její vysokou kvalitu a dlouhou provozní životnost.

Společnost TECHNONICOL patří mezi největší světové producenty střešních, hydroizolačních a tepelně izolačních materiálů. Byla založena v roce 1992 a v dnešní době zaměstnává více než 6 500 lidí v 53 výrobních závodech po celé Evropě a Asii. Do jejího produktového portfolia patří kromě syntetických membrán také asfaltové izolační pásy, střešní šindele, extrudovaný polystyren, izolace z kamenné vaty, penetrace a tmely.

Ing. Edmund Neubauer, produktový manažer TECHNONICOL

Komerční sdělení

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email