Historické krovy jsou chebský fenomén

16. 10. 2019

Díky iniciativě městského úřadu probíhá od roku 2015 na měšťanských domech v centru Chebu systematický průzkum a dokumentace historických krovů. Zatím se na 90 domech podařilo objevit přes 130 krovových konstrukcí ze všech historických období. Nejstarší krovy pocházejí již z poslední čtvrtiny 14. století z doby vlády králů Karla IV. a Václava IV.

V tuto chvíli je zdokumentováno 15 středověkých krovů do roku 1550, dva renesanční krovy, 25 barokních krovů z mezidobí 1600 – 1800 a 90 krovů z následujících období 19. a 20. století. Mnohé z těchto konstrukcí představují vůbec nejstarší zástupce daných typů na území České republiky, jindy se jedná o výjimečná tesařská díla z pohledu řemeslného provedení či velikosti a měřítka.

V žádném jiném českém nebo moravském městě není dochován tak pestrý, ucelený a početný soubor historických krovů. I v širším měřítku střední Evropy jde o unikát a historický fenomén.

Chebským fenoménem je ale zejména možnost tyto krovy prezentovat, protože většina domů v centru města zůstala v majetku města. Projektu prezentace a zpřístupňování chebských krovů se ujal městský Nadační fond Historický Cheb, kterému se vedle drobnějších přednáškových akcí podařilo v roce 2017 připravit i stálou výstavu a vydat reprezentativní odbornou publikaci.

PROHLÍDKOVÁ TRASA POD STŘECHAMI CHEBSKÝCH DOMŮ

Současně s uvedenými aktivitami byla v květnu 2017 zpřístupněna i prohlídková trasa nazvaná Pod střechami chebských domů. Provoz trasy vedoucí přes šest vybraných krovů ze všech historických období zajišťuje po technické stránce odbor správy majetku města Chebu, jehož pracovníci na půdách provedli nutné bezpečnostní úpravy. Péči o návštěvníky a služby spojené s provozem trasy zajišťuje městské turistické informační centrum.

Prohlídky probíhají pod vedením odborně vyškolených průvodců podávajících výklad o historickém vývoji prezentovaných krovů, okolnostech jejich zachování, tesařském řemesle a dalších zajímavých souvislostech. Objednat prohlídku je možné na rezervačním portále na webových stránkách nadačního fondu www.historickycheb.cz nebo na stránkách turistického infocentra www.tic.cheb.cz.

Celý článek stavebního historika Michala Panáčka najdete v říjnovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace, kde se věnuje i tématu 700 let starého krovu presbytáře františkánského kostela. Časopis lze objednat formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email