Jak správně vybrat střešní okno?

14. 9. 2018

Podkroví se stejně jako každá jiná obytná místnost neobejde bez prosvětlení a větrání. V podstatě existují pouze dvě možnosti řešení – střešní okno nebo vikýř. Výhodou vikýře je zvětšení samotného prostoru místnosti, ale spíše převažují jeho nevýhody. Střešním oknem stejného rozměru se dostane do místnosti více světla než vikýřem. Navíc má vikýř složitější konstrukci, je dražší, i samotná montáž je mnohem náročnější než u střešních oken, a tedy i náchylnější na vady při jejím průběhu.

Základní funkcí okna je především prosvětlit a provětrat interiér. Tento požadavek by však neměl zastínit další, neméně důležitý, kterým je výhled z okna, a tedy i jeho správné umístění ve střeše. Dále je to otázka materiálu okna a typu zasklení v závislosti na potřebných tepelně-technických parametrech. V neposlední řadě je potřeba zaměřit se na bezchybnou funkci okna bez nežádoucího rosení, zatékání či protahování.

Správný rozměr a umístění

Nejprve se podíváme na rozměry a umístění střešních oken. Co se jejich velikosti týče, základním doporučením je, aby plocha oken odpovídala přibližně 10 – 12,5 % celkové užitné plochy místnosti a součet šířky všech oken by se měl rovnat 55 % délky místnosti. Aby byl interiér správně osvětlen a nikde nevznikaly tmavé kouty, je lepší použít více menších oken než jedno velké. Výška okna pak ovlivňuje, jak hluboko do místnosti se světlo dostane.

Výškové umístění okna ovlivňuje nejen prosvětlení místnosti, ale i naši psychiku. Je však třeba si uvědomit, že okno bude ovlivněno výškou nadezdívky a užitností podkroví. Doporučuje se umístit spodní část okna ve výšce 90 cm. V praxi to však u novostaveb není reálné. Obvykle jen výška nadezdívky je okolo 1,1 m. Pokud se k tomuto rozměru připočítá tloušťka střešního pláště, pak se výška spodní hrany střešního okna vyšplhá do výše 1,5 m nad podlahou.

Výška horní hrany pak samozřejmě v závislosti na výšce okna vychází do výšky cca 2,1 m nad podlahou. Tam, kde je horní hrana okna špatně dostupná nebo nedostupná, nabízí firma Roto okna s kličkou dole. V tomto případě se jedná o produktovou řadu Designo. Samozřejmě existují realizace, kde je vhodnější klička na horní hraně okna. Především se jedná o rekonstrukce starých půdních prostor. Pro tento případ má v sortimentu firma Roto střešní okna Roto Q s madlem na horní hraně křídla.

Způsob otevírání

Způsob otevírání střešního okna je důležité vybrat právě podle výšky okna nad podlahou. Běžným typem okna je okno kyvné, u kterého se však musí počítat s tím, že křídlo bude zasahovat do interiéru. Dle výšky umístění okna může křídlo vadit ve výhledu i při samotném užívání místnosti.

Roto však nabízí ještě další dva způsoby otevírání, které vám zpříjemní jak přístup k oknu, tak i výhled z něj. Prvním z nich je výsuvně kyvné otevírání v horní čtvrtině rámu. Ve většině případů vyhovuje právě tento způsob požadavkům nerušeného přístupu k oknu a výhledu z něj, protože i při otevřeném okně je křídlo dostatečně vysoko nad podlahou a nezasahuje do interiéru.

Druhým způsobem je otevírání výklopné/kyvné. Křídlo se otevírá v horním pantu, a zajišťuje tak absolutní volnost pohybu v prostoru okna i v jeho okolí a zároveň nabízí výborné funkční vlastnosti okna. V souvislosti s posledně zmiňovaným typem otevírání je nutno upozornit také na celoobvodové kování. Bývá součástí každého fasádního okna a firma Roto jím osazuje dva typy střešních oken. Tím zajišťuje přesné uzavření křídla po celém jeho obvodu. U větších rozměrů střešních oken je toto kování velmi důležité, protože zajišťuje těsnost střešního okna tak, aby jím neprotahovalo.

Samozřejmostí jsou i střešní okna s možností elektrického ovládání. Jejich obsluha je velice komfortní a využívají se zejména u oken, která nejsou dostupná pro manuální ovládání. Další využití těchto typů oken je u systému centrálního řízení domu a nuceného větrání.

Materiál a zasklení

Další otázkou, kterou je potřeba se při správném výběru střešního okna zabývat, je materiál okna a typ zasklení (dvojsklo či trojsklo). Zvolený typ zasklení a s tím související prostup tepla (koeficient Uw) se volí v závislosti na celkovém zateplení domu. Pokud zvolíte trojsklo na fasádní okna, pak je rozumné zvolit tento typ zasklení i u střešních oken.

Střešní okna by měla být naopak lépe zateplena, což udává i ČSN – tepelná ochrana budov. V souvislosti s oknem v trojskle je nutno zmínit, že konstrukce okna musí mít tomu odpovídající rám křídla, aby ten nedegradoval dobré izolační vlastnosti skla. Při výběru okna je důležité sledovat koeficient Uw, který udává hodnotu prostupu tepla celým oknem a nejen sklem.

Materiál střešních oken se nijak neliší od materiálu, ze kterého jsou vyráběna okna fasádní, tj. převážně dřevo nebo plast. Dřevěná střešní okna mají nesporné estetické i funkční vlastnosti, ale vadí jim zvýšená vlhkost. Plastovému profilu naopak vlhkost nijak nevadí.

Pokud víte, že pod oknem bude chybět tepelné těleso, nebo že bude střešní okno zasazeno hlouběji do střešního pláště, nebo bude umístěno v prostorách s vyšší relativní vlhkostí vzduchu (nejen koupelny, ale také ložnice nebo kuchyně), pak počítejte s možností výskytu kondenzátu. Pro omezení kondenzace vlhkosti na skle je potřeba vybrat kvalitní střešní okno s velmi dobrým celkovým součinitelem prostupu tepla. Vybavení okna zateplovacím blokem, který napomůže ke zvýšení vnitřní povrchové teploty okna, je další velkou výhodou až nutností u všech střešních oken. Roto dodává tyto zateplovací bloky automaticky ke všem oknům.

Ochrana proti teplu a světlu

Je důležité si uvědomit, že střešní okna mají stejný sklon jako střecha samotná. Proto se střešním oknem dostane do interiéru více světla i tepla než oknem fasádním. To je důvod proč je velmi důležité pečlivě řešit i zastínění. Doplňky umísťované z vnější strany okna slouží především k ochraně interiéru proti přehřívání. Všechna střešní okna mají v letním období problém s přehříváním. Obzvláště pak okna umístěná směrem na jih a západ. Přestože jsou okna vybavena vrstvami, které prostupu sálavého tepla zabraňují, jedinou 100% jistotou je umístění rolet na exteriérové straně okna. Díky své poloze brání pronikání tepla do místnosti. Nenastává zde totiž problém s jejich zahříváním a následným přenášením tepla do interiéru, jako u doplňků vnitřních.

Doplňky umisťované na vnitřní stranu okna pomáhají především regulovat intenzitu světla pronikajícího do interiéru. Jsou libovolně kombinovatelné s doplňky vnějšími, které regulují zejména průchod tepla. Vnitřní doplňky se jako ochrana před teplem nedoporučují, neboť se zahřívají a následně přenášejí teplo do interiéru. Stejně tak vylepšení tepelného prostupu okna vnitřním doplňkem v zimě je problematické. Doplněk totiž zabrání proudění vzduchu ke sklu. Okno je pak náchylnější k výskytu kondenzátu.

V neposlední řadě je potřeba, abyste pro montáž střešních oken zvolili zkušenou a proškolenou montážní firmu. Ani to nejlepší střešní okno nebude správně fungovat, pokud není správně napojeno na střešní plášť. Základem je bezchybné napojení na hydroizolační folii a na parotěsnou folii pomocí parotěsného límce střešního okna, a zateplení zbylých prostor. Dále je nutné správné seřízení každého střešního okna dle sklonu střechy a seřízení spáry mezi křídlem a rámem, aby bylo zamezeno protahování.

Je skutečně důležité výběru střešního okna věnovat dostatek času a zvážit jeho budoucí využití. A pokud tak učiníte, vězte, že vám bude bezproblémově sloužit řadu let a bydlení v podkroví bude radost.

Kompletní informace naleznete na www.roto-frank.cz.

Chcete se dozvědět více o střešních oknech Roto?

Rádi vás přivítáme v našem showroomu, který se nachází v pražském sídle společnosti ROTO střešní okna, s. r. o. Zde budete mít možnost si prohlédnout, vyzkoušet a porovnat různé typy střešních oken. Po ruce budete mít odborníka, který vám odpoví na vaše dotazy a poskytne užitečné informace. Abychom se vám mohli plně věnovat, je lepší si předem telefonicky domluvit schůzku. V případě, že to máte do Prahy daleko, náš druhý showroom naleznete v Brně – v centru bydlení a designu Kaštanová. Nebo můžete navštívit některého z našich smluvních prodejců, jejichž provozovny jsou rozmístěny po celé ČR.

Roto střešní okna s.r.o., Komerční sdělení

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email