Junior Star aneb vycházející hvězda oboru střech

17. 4. 2018

Již několik let je v rámci soutěže Memoriál Antonína Fajkoše vyhlašována speciální kategorie pro studenty nejnižších ročníků, kteří se ve stavebním oboru teprve rozhlížejí, aby je nasměrovala ke střechám. Letos titul Junior Star získal Bc. Matúš Harčár, student prvního ročníku inženýrského studia na Stavební fakultě Technické univerzity Košice.

Do soutěže přihlásil svou bakalářskou práci „Železničná stanica Štrba – brána do Vysokých Tatier“. Odborným garantem byl doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD.

Jednalo se o budovu navrženou podle principů udržitelného rozvoje na bázi přírodních materiálů, dispozičně rozdělenou na tři části. Autor v návrhu řešil tepelně technické posouzení střešního pláště a pomocí dynamické simulace posuzoval intenzitu denního osvětlení v prostoru odbavovací haly v závislosti na typu zasklení. V návrhu byl kladen důraz i na architektonické a výtvarné zpracování budovy, tak aby nenarušila vysokohorské prostředí, ve kterém se nachází. Zvolený koncept se povedl, což dokazuje vítězství práce také v hlasování veřejnosti na Facebooku, kde je hlavním kritériem vizuální dojem.

V rámci jakého úkolu jste vítěznou práci zpracovával?

Túto prácu som vypracoval v rámci mojej záverečnej bakalárskej práce.

Byly pro projekt zadány nějaké specifické vstupní podmínky?

Vstupné požiadavky boli stanovené rozlohou objektu a úrovňou spracovania projektovej dokumentácie, v tomto prípade minimálne úroveň pre stavebné povolenie.

Z jakých podkladů jste vycházel?

V mojej práci mi asi najviac pomohla elektronická kniha od výrobcu CLT panelov Stora Enso. V nej som našiel rôzne detaily a riešenia kompletnej drevostavby od základov až po strešnú konštrukciu. Samozrejme, nie všetky typové detaily boli použiteľné pre môj návrh, ale po konzultácii s mojím garantom, som ich upravil pre svoje navrhované riešenie tak, aby boli použiteľné a plne funkčné.

Jak náročné bylo zpracování tohoto projektu a co všechno zahrnoval?

Keď som začínal pracovať na tomto projekte mal som dve možnosti. Vypracovať základnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, spraviť k tomu nejakú vizualizáciu a odovzdať to. No to spravidla nie je môj štýl a zvolil som si druhú možnosť. Posunúť tento projekt na trocha vyššiu úroveň a v tom mi pomohol aj môj garant. Okrem projektovej dokumentácii, ktorá zahrňovala výkresy základov, pôdorysov, rezov, strešného krovu, strechy a situácie som sa venoval aj dynamickej simulácii budovy, konkrétne simulácii denného svetla v danej lokalite a jeho vplyv na presklenú fasádu. Vďaka tejto simulácii som vedel ponúknuť prípadnému investorovi rôzne druhy zasklení a ich vplyv na činiteľ dennej osvetlenosti priestorov budovy v porovnaní s tepelnými ziskami prechádzajúcimi zasklením.

Jak významná byla role garanta při zpracování projektu ?

Môj garant je skvelý motivátor a odborník vo svojom odbore. Často ma svojimi radami namotivoval k tomu, aby som podal čo najlepší výsledok, a samozrejme, ak som si nevedel s niečím poradiť, vždy mi ponúkol riešenie, za čo mu ďakujem.

Proč jste se rozhodl svou práci přihlásit do Memoriálu Antonína Fajkoše?

Musím sa priznať, že to bol nápad môjho garanta a ja som sa tomu nebránil, keďže už dlhšie som mal sen zúčastniť sa nejakej súťaže aj mimo Slovenska.

Celý rozhovor s Matúšem Harčárem si můžete přečíst v dubnovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace. Dostupné je online či v tištěné podobě formou předplatného.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email