Ohlédnutí: Tradiční klání mladých klempířů ve Stochově

28. 3. 2018

Již počtvrté za sebou pořádala Střední škola služeb a řemesel ve Stochově regionální kolo soutěže odborných dovedností pro žáky z oboru klempíř. Soutěž byla pořádána z pověření Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky. Záštitu nad soutěží převzala hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová a soutěž byla spolufinancována z projektu Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje.

Soutěže se zúčastnilo celkem pět družstev. Za každé nastoupili vždy dva soutěžící žáci, kteří nesměli překročit věkovou hranici 20 let. Do soutěže se přihlásila družstva ze středních škol z Jihlavy, Prahy 9 – Jarova, Moravské Třebové, Plzně a Stochova. Za domácí družstvo nastoupili žáci 1. ročníku oboru klempíř David Drexler a jeho spolužák Filip Černý.

Soutěž byla zahájena ve středu dne 7. 2. 2018, kdy si v prostorách školního klubu každé ze zúčastněných družstev vylosovalo soutěžní model. Pro letošní, již 21. ročník této soutěže, bylo úkolem provést oplechování dřevěného modelu sedlové střechy (střecha ve tvaru písmene A) materiálem, který bude v budoucnu udávat trend v klempířské praxi – hliníkem. Materiál dodala společnost Prefa Aluminiumprodukte, která byla zároveň generálním partnerem celé soutěže.

Na zhotovení soutěžního úkolu mělo každé družstvo vyhrazený čas 13 hodin, který byl rozdělený do dvou soutěžních dnů. Druhou část soutěže tvořil teoretický test, ve kterém soutěžící odpovídali jako družstvo na 25 otázek náhodně vybraných počítačem. Výsledek teoretické části soutěže se do celkového hodnocení započítával maximálně 15 %.

Nad výkony soutěžících po celou dobu praktické části dohlížela nezávislá hodnotící komise složená ze zástupců Cechu KPT, zástupce odborníka z praxe a zástupce generálního partnera soutěže. V rámci hodnocení se komise zaměřila na provedení jednotlivých klempířských detailů oplechování, jakými byly například: ukončení okapní hrany, kvalita provedení dvojité drážky nebo provedení oplechování arkýře.

Druhý den soutěže byl pro soutěžící uspořádán doprovodný tradiční turnaj v bowlingu, který se uskutečnil ve sportovní hale města Stochova. Poslední den soutěže patřil již výše zmíněnému teoretickému testu a hlavně samotnému hodnocení. Během něj hodnotící komise provedla závěrečné zhodnocení odvedené práce a každému družstvu sdělila své postřehy a připomínky k jejich práci.

Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže, které proběhlo ve školní jídelně, se jednotlivá soutěžní družstva dozvěděla celkové pořadí. Na prvním místě se umístilo družstvo ze SOŠ stavební a zahradnické, Praha 9 – Jarov. Druhé místo, tedy stříbrnou příčku, vybojovali žáci domácího družstva SŠSaŘ Stochov. Třetí příčku obsadilo družstvo ze SŠ stavební Jihlava. Na čtvrtém místě soutěž dokončili chlapci z Integrované střední školy Moravská Třebová. Poslední místo obsadilo družstvo ze SOU stavebního, Borská 55, Plzeň.

Velká gratulace patří našim žáků Davidovi a Filipovi, kteří, přestože jsou teprve v 1. ročníku, se s úkolem poprali velice zdárně a odvedli parádní výkon.  Budeme jim držet palce a věřit, že uspějí na Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí, které se koná v Brně a kam společně s družstvy z Prahy a Jihlavy postoupili.

Vítězem doprovodného programu, tradičního turnaje v bowlingu, se stali chlapci z Jihlavy, kteří si tak k bronzovému místu vybojovali ještě věcnou cenu v podobě sladké rolády.

Celá soutěž by se neobešla bez finanční podpory všech sponzorů, kterým patří velké poděkování a díky kterým mohl každý ze soutěžících obdržet hodnotné věcné ceny a pamětní list jako vzpomínku na již proběhlý 21. ročník této soutěže.

Děkujeme všem, kteří se na uskutečnění této akce podíleli a těšíme se na pořadatelství 22. ročníku této soutěže.

Mgr. Martin Dundr, zástupce ředitele, Střední škola služeb a řemesel Stochov

Původní článek vyšel v březnovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email