Konference Defekty budov už počtrnácté

22. 8. 2022

Letos již počtrnácté se 24. listopadu 2022 v Českých Budějovicích bude konat mezinárodní odborná konference Defekty budov. Konferenci pořádá Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Letošní ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků, zaměřujících se především na vady, poruchy a následné sanace i rekonstrukce konstrukcí a staveb. Letošní ročník bude specificky zaměřen na solár­ní energetiku. Evropský energetický trh se v tomto desetiletí výrazně promění. V době rostoucích cen energií je patrný velký zájem o solární energetiku, a to především fotovoltaiku.

Správná realizace a eliminace případných stavebních poruch bude hlavním tématem konference. V průběhu konference zazní příspěvky na téma nejčastějších poruch v souvislosti s instalací solárních systémů. Dále se seznámíme s jednotlivými solárními systémy a možnostmi akumulace energie, včetně správného zabudování, aby nedocházelo k následným defektům.

Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Hlavním mediálním partnerem je časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu a internetové portály iMaterialy.cz a Izolace.cz.

Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také akademičtí pracovníci a studenti. Jednacími jazyky konference jsou čeština a slovenština. Konferenční příspěvky budou zveřejněny na stránkách konference. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Bližší informace ke konferenci, jejímu programu a registraci lze průběžně sledovat na stránkách konference.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email