Přinášíme přehled odborných akcí Studia Axis

17. 8. 2022

STUDIO AXIS – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve všechny zájemce z řad odborné veřejnosti na akreditované vzdělávací akce, které se budou konat během druhého pololetí roku 2022.

Přehled akreditovaných školení:

 • 6. 9. 2022 – úterý – od 9 do 16.30 h
  Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT /Praha/    
 • 13. 9. 2022 – úterý – od 9 do 13 h
  Dřevěné a keramické podlahy a mazaniny – technologie a závady /Praha/
 • 27. 9. 2022 – úterý – od 9 do 13 h
  Řízení na stavebním úřadě /Praha/
 • 4. 10. 2022 – úterý – od 9 do 14 h
  Zákon o vodovodech a kanalizacích /Praha/
 • 11. 10. 2022 – úterý – od 9 do 14 h
  Občanský zákoník při povolování, realizaci a užívání staveb /Praha/
 • 25. 10. 2022 – úterý – od 9 do 14 h
  Zápisy do katastru nemovitostí /Praha/
 • 1. 11. 2022 – úterý – od 9 do 16.30 h
  Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT /Praha/    
 • 8. 11. 2022 – úterý – od 9 do 13h
  Hydrogeologie v kostce /Praha/
 • 15. 11. 2022 – úterý – od 9 do 14 h
  Stavební zákon – stávající i nový /Praha/
 • 24. 11. 2022 – čtvrtek – od 9 do 13 h
  Zvyšování požární odolnosti stávajících konstrukcí /Praha/
 • 29. 11. 2022 – úterý – od 9 do 14 h
  Vodní zákon /Olomouc/
 • 6. 12. 2022 – úterý – od 9 do 13 h
  Navrhování vozovek podle revidovaných TP 170 /Olomouc/
 • 13. 12. 2022 – úterý – od 9 do 13 h
  Školení pro stavbyvedoucí – nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách /Praha/
 • 15. 12. 2022 – čtvrtek – od 9 do 14 h
  Zákon o státní památkové péči /Praha/

Podrobné informace a on-line přihlášky najdete na webu: www.studioaxis.cz


STUDIO AXIS

je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádá školení, semináře, kurzy, konference, prezentace či odborné exkurze a stavební poradenství. Jeho akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastní i akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Každému účastníkovi školení vystavuje „Osvědčení o absolvování“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email