Největší setkání střechařů je tady!

4. 2. 2020

Komplexní řešení pro stavbu a renovace střech, rekonstrukce a úsporné bydlení nabídne již 22. ročník veletrhu Střechy Praha. Ve dnech 6. až 8. února 2020 se v PVA Expo Praha-Letňany představí nejvýznamnější firmy z oboru. Zájem o účast na veletrhu odráží velkou spokojenost vystavovatelů s předchozím ročníkem, který zaznamenal rekordních přes 25 000 návštěvníků.

Připraven je rozsáhlý doprovodný program přednášek, seminářů, workshopů a diskuzních fór, kde přední odborníci nastíní nejnovější trendy a technologická řešení v oboru střech a úspor energií, včetně palčivých problémů při stavbách a rekonstrukcích střech.

IZOLACE V PARAGRAFECH

Profesionálové si jistě nenechají ujít 21. ročník odborné konference IZOLACE, pořádané společností A.W.A.L., která má letos podtitul „Izolace v paragrafech“. Stavebnictví je oblast, která na jedné straně pomáhá, a na druhé straně může velmi škodit. Limity pro realizace stavebních děl udávají právě paragrafy, resp. legislativní mantinely chránící nás před těmi, kteří by chtěli vytěžit maximum bez jakéhokoliv ohledu na okolí. Při řešení problémů je nutno vždy pochopit technické a právní aspekty, proto je nutná znalost nejen vlastních „paragrafů“, ale i procesů, které se za nimi schovávají.

V rámci konference budou tradičně vyhlášeny výsledky již 9. ročníku Memoriálu Antonína Fajkoše o nejlepší studentskou práci na téma střechy.

VYUŽITÍ STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ PRO BĚŽNÝ ŽIVOT

Novinkou v doprovodném programu je přednáškový blok „Využití střešních plášťů pro běžný život“. Blok s ukázkami realizovaných děl je připraven ke zvýrazněnému tématu veletrhu, kterým jsou pochozí ploché střechy – střešní zahrady, terasy, lodžie a balkony. Na střechy lze umístit vše, na co si vzpomeneme, včetně stromů, aut či fitness zařízení. Nesmíme však zapomenout, že pod touto střechou budou žít lidé, proto i provozní střecha musí být pohledná a především po technické stránce bezvadná. O tom všem pohovoří odborníci z oboru v čele s garantem tohoto bloku Ing. Markem Novotným, Ph.D.

PROVĚTRÁVANÉ VZDUCHOVÉ MEZERY OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ A STŘECH

Šestý ročník Fóra dřevěných konstrukcí, pořádaný organizací ČKAIT, přivítá renomované odborníky, kteří se vyjádří ke konkrétním problémům realizovaných obvodových plášťů a střech, kdy je nutné splnit základní požadavky na konstrukce, jako jsou tepelná ochrana, požární bezpečnost, mechanická odolnost, ochrana vnitřního prostředí, ochrana zdraví a další.

FESTIVAL DŘEVA A NÁŘADÍ

Pokračuje úspěšně nastartovaný projekt festivalu s širokou nabídkou nářadí, nástrojů, techniky a dalšího řemeslného vybavení. Návštěvníci se mohou těšit na novinky v ručním i elektrickém nářadí, rozmanitou nabídku pergol a dalších dřevěných prvků a množství dalších atraktivních komodit. V předváděcí aréně budou každý den probíhat přednášky, workshopy, ukázky moderních i tradičních tesařských technik, inovací ve spojích, ukázky prací učňů, setkání s osobnostmi z oboru i soutěže zručnosti o pěkné ceny.

KONFERENCE 3. a 4. fáze EET

Na aktuální dění ve společnosti reaguje konference „Elektronické evidence tržeb 3. a 4. fáze“, která zahrnuje i řemeslné práce. Konferenci s podtitulem „Papír nebo mobil? Poradíme, co bude výhodnější“ pořádá druhý veletržní den Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

DIGITALIZACE V ŘEMESLE

Již na předchozím ročníku veletrhu proběhly aktivity z oblasti digitalizace řemesla, jejímž cílem je zvyšování produktivity firem. Letos je připraveno další téma, které by mohlo napomoci firmám k větší konkurenceschopnosti. Jedná se o moderní trendy zaměřování konstrukcí, využití dronů v oblasti staveb a rekonstrukcí střech, 3D scanování. Zazní i další atraktivní témata z oblasti legislativy, co je a není možné s dronem provozovat, jaký dron vybrat. Vše bude doplněno praktickými zkušenostmi a poradenstvím.

SOLAR PRAHA

Souběžný veletrh úspor energií SOLAR PRAHA přinese mimo jiné nejčerstvější informace z oblasti domácí, ale i „firemní“ fotovoltaiky. Na přednáškách zazní praktické zkušenosti z ročního provozu fotovoltaické elektrárny na rodinném domě, co lze očekávat, jaké jsou výhody a limity, proč je důležitá akumulace, jak optimálně využívat vyrobenou elektřinu a jaké dotace lze čerpat. Dalším tématem budou například akumulátory a virtuální baterie. Sobotní blok s názvem „Fotovoltaika pro začátečníky a mírně pokročilé“ bude uzpůsoben široké veřejnosti.

CECH KLEMPÍŘŮ, POKRÝVAČŮ A TESAŘŮ ČR OSLAVÍ 25 LET

Před třiceti lety začala převratná změna hospodářství a převratně se měnila i stavební řemesla. Zpočátku organizačně, poté následovaly rychle i technické změny. Během pár let se naše střechy začaly dělat ze stejných materiálů jako na Západě, začaly se používat stejné, moderní technologie. V roce 1995 byl založen Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, který podporuje již 25 let řemeslníky po stránce odborné, společenské i férové konkurence. Vydává základní pravidla pro navrhování střech, klempířské, pokrývačské i tesařské práce, podílí se na tvorbě Mistrovských zkoušek a podporuje učňovské školství. Cech je partnerem veletrhu Střechy Praha od počátku jeho vzniku a letos připravil opět řadu atraktivních praktických ukázek řemesel, zajímavé přednášky a je též garantem soutěží zručnosti. Cech poskytuje po celou dobu veletrhu odborné poradenství.

PORADENSTVÍ ZDARMA

Kromě zmíněného poradenství Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR fungují na veletrhu další širokospektrá poradenská centra, kam mohou všichni návštěvníci přijít konzultovat své problémy, projekty a nápady ve všech oblastech výstavby. Garanty těchto center jsou ČKAIT, ČVUT v Praze, EkoWATT a Česká fotovoltaická asociace. Novinkou je poradenství ve stánku Úřadu průmyslového vlastnictví, kde se zájemci dozvědí vše o ochraně duševního vlastnictví a o důležitosti patentové ochrany při zavádění nových nápadů do praxe.

Z krátkého výčtu témat a doprovodných akcí je skutečně nač se těšit. Nenechte si proto ujít jedinečnou událost, kde získáte na jednom místě kompletní přehled o novinkách a trendech v daném oboru.

Na shledanou 6. až 8. února 2020 v Praze-Letňanech!
Realizační tým veletrhu Střechy Praha

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email