Odborníci testovali unikátní úsporný beton s pojivem na bázi popílku

2. 5. 2019

Nedílnou součástí činnosti stavební společnosti Hochtief je také vědecká činnost, díky které se podílí na rozvoji stavebnictví v Česku i ve světě. Její zástupci společně s dalšími odborníky na podzim minulého roku v areálu závodu v Plané nad Lužnicí otestovali inovovaný stříkaný beton, ve kterém došlo k významné náhradě cementu jiným vápeno-síranovým pojivem na bázi popílku.

Hlavní výhodou nového betonu je, že výrobní náklady alternativního pojiva jsou přibližně poloviční a lze jím nahradit významný podíl cementu (až 100 %). Alternativní pojivo vyrábí zatím prototypně ČEZ Energetické produkty.

„Při našich testech jsme nahrazovali přibližně 50% množství cementu ve stříkaném betonu. Stříkaný beton, který se používá zejména v tunelovém stavitelství pro dočasné zajištění výrubu, jsme vybrali v rámci grantového projektu Epsilon vypsaném pod Technologickou Agenturou ČR. Na projektu spolupracujeme s ČVUT a práce je orientována na využití odpadů právě v betonových ostěních tunelů,“ uvedla společnost Hochtief ve svém online newsletteru.

Jelikož veškeré průkazní zkoušky výsledného betonu dopadly nad očekávání, je předpoklad, že by bylo možné tímto materiálem nahrazovat i cement v konstrukčních betonech monolitických staveb, případně v prefabrikovaných prvcích, protože tyto betony jsou technologicky jednodušší.

„Jako náhradu za cement do stříkaného betonu jsme si nechali tento postup s alternativním pojivem patentovat. V současné době se snažíme vyvíjet aplikace i do jiných betonových konstrukcí. Následně se pokusíme splnit s takovým materiálem průkazní zkoušky, které jsou nezbytné pro certifikaci materiálu a docílit tím finanční úspory v našich betonech vyráběných v Plané nad Lužnicí,“ doplňuje firma k vývoji nového betonu.

Inovativní technologie přispívá také k ochraně životního prostředí (omezování vzniku CO2), protože alternativní produkt na bázi popílku je považován za odpad.

Zdroj: hochtief.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email